Quyền xem yêu cầu chi phí trên Getfly 4.0

Quyền xem yêu cầu chi phí trên Getfly 4.0

61 lượt xem
23/01/2024
Cách ghi nhận các khoản tiền đặt cọc của khách hàng trên Getfly 4.0 (module Tài chính - Kế toán)

Cách ghi nhận các khoản tiền đặt cọc của khách hàng trên Getfly 4.0 (module Tài chính - Kế toán)

122 lượt xem
11/10/2023
Làm sao để Upload công nợ trên Getfly 4.0

Làm sao để Upload công nợ trên Getfly 4.0

354 lượt xem
30/11/2022
Thiết lập các báo cáo tài chính

Thiết lập các báo cáo tài chính

1382 lượt xem
18/01/2021
Xây dựng Ngân sách

Xây dựng Ngân sách

764 lượt xem
18/01/2021
Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

1354 lượt xem
18/01/2021
Tổng quan phần Tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0

Với mục tiêu đơn giản hóa quá trình kế toán trong Doanh nghiệp SME, Getfly đã nâng cấp Module quản lý tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0 dựa trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc bộ phận kế toán trong doanh nghiệp SME hiện tại và phần mềm kế toán.

956 lượt xem
09/01/2021
Sai lầm khi sử dụng SMS Marketing

Sai lầm khi sử dụng SMS Marketing

942 lượt xem
06/02/2020
Giải thích các khái niệm trong Quản lý đơn hàng

Giải thích các khái niệm trong Quản lý đơn hàng

914 lượt xem
15/01/2020
Thanh toán đơn hàng bị sai lệch so với số thực tế thì làm thế nào?

Thanh toán đơn hàng bị sai lệch so với số thực tế thì làm thế nào?

737 lượt xem
03/01/2020
Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng

Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng

610 lượt xem
31/12/2019
Lưu ý khi áp dụng chính sách tặng quà

Những lưu ý khi áp dụng chính sách tặng quà trên Getfly

671 lượt xem
31/12/2019

Xem nhiều nhất