Xem nhiều nhất

 
Quản lý quỹ với GetFly

  Ngoài viêc giúp các doanh nghiệp quản lý, chăm sóc khách hàng,... GetFly CRM còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý phần Tài chính - kế toán, ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

778 lượt xem

20/11/2018

Tại sao tôi không xem được đơn hàng của nhân viên dưới quyền tôi?

Bạn muốn xem được đơn hàng của nhân viên dưới cấp của mình thì cần:Chức vụ Cấp trên + có quyền duyệt mới xem được danh sách đơn hàng của nhân ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

464 lượt xem

27/12/2018

Tôi vào F4 tạo đơn hàng nhưng khi ấn cập nhập thì hệ thống quay mãi. F5 lại thì lại dc là sao?

Khi bạn tạo đơn hàng bị quay mãi ,F5 lại mới dc thì bạn kiểm tra lại auto nào liên quan đến đơn hàng một là bị sai, hai là có 2 cái auto sung đột nhau gây nên ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

442 lượt xem

27/12/2018

Các trường thêm mới ở định nghĩa dữ liệu khách hàng có lọc tìm kiếm được không?

Các trường thêm mới ở định nghĩa dữ liệu khách hàng có thể lọc tìm kiếm  Anh/ chị click vào biểu tượng hình mũi tên cạnh chữ " Tìm kiếm"  ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

501 lượt xem

27/12/2018

Tôi muốn thay đổi thứ tự các trường thông tin trong phần Đơn hàng

Chào anh chịHiện tại Getfly đang hỗ trợ anh chị thay đổi thứ tự, vị trí của các trường thông tin trong phần Khách hàng, Công việc, Sản phẩm và Đơn hàng. ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

568 lượt xem

05/01/2019

Khách hàng đăng kí qua form sẽ đổ về đâu?

Hiện tại trên hệ thống Getfly, khi khách hàng đăng kí qua form sẽ được thêm mới ngoài màn hình Khách hàng (F2) và cả cơ hội trong chiến dịch liên quan (nếu ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

673 lượt xem

09/01/2019

Làm yêu cầu chi phí lúc chi có trừ công nợ của nhà cung cấp không

Sau khi anh/chị tạo và duyệt YÊU CẦU CHI PHÍ Sẽ đến bước XUẤT QUỸ Phần XUẤT QUỸ tạo phiếu chi anh/chị có thể chọn khách hàng tương ứng để ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

446 lượt xem

12/01/2019

Mình upload khách hàng báo lỗi điện thoại chỉ cho phép các ký tự số và các ký tự ( ) + -

Khi anh/chị upload khách hàng nếu hệ thống thông báo lỗi: ĐIỆN THOẠI CHỈ CHO PHÉP CÁC KÝ TỰ SỐ VÀ CÁC KÝ TỰ ( ) + -Anh/chị kiểm tra lại trên file excel upload ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

442 lượt xem

14/01/2019

Vì sao tôi có quyền mà không xóa quỹ được?

Chào anh chịKhi anh chị muốn xóa 1 quỹ ở trên hệ thống nhưng khi xóa thì hệ thống báo Không thể xóa quỹ vì trong quỹ còn tiền. Trong trường hợp quỹ ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

490 lượt xem

14/01/2019