Xem nhiều nhất

 
Doanh thu, doanh số là gì

Doanh số = Giá bán x Số lượng  Doanh thu = [(Giá bán x Số lượng) + VAT + Phí vận chuyển + Phí phát sinh - ...

Bán hàng

657 lượt xem

03/01/2018

Khi tôi dùng module kho rồi dừng lại ko dùng nữa thì những đơn hàng đã xuất kho hoặc đã hoàn thành thì có hủy được không?

Khi đó những đơn hàng đã được hoàn thành hoặc đã được xuất kho thì sẽ không hủy được nữa, bắt buộc phải tự ...

Bán hàng

449 lượt xem

03/01/2018

Tôi bán hàng trong tháng 11 nhưng tháng 12 tôi mới nhập đơn hàng của tháng 11. Vậy thì làm sao để tháng 12 tôi nhập đơn hàng của tháng 11 được?

Để nhập đơn hàng bán bạn vào: Bán Hàng > Thêm mới: Trong màn hình thêm mới đơn hàng sẽ có mục "Ngày ...

Bán hàng

469 lượt xem

03/01/2018

Tại sao tôi không xem được đơn hàng của nhân viên dưới quyền?

Trả lời: Chức vụ Cấp trên + có quyền duyệt mới xem được danh sách đơn hàng của nhân viên dưới quyền => Bạn vui ...

Bán hàng

393 lượt xem

03/01/2018

Lợi nhuận sản phẩm

Lợi nhuận sản phẩm = (Gián bán - giá vốn) x Số lượng Lưu ý: lợi nhuận sản phẩm chỉ mang tính tương đối, phụ thuộc vào giá vốn sản phẩm và k tính ...

Bán hàng

524 lượt xem

03/01/2018

Mình muốn thống kê danh sách các khách hàng mua SP lần 2 thì làm như thế nào?

Để tìm kiếm những KH đã mua hàng lần 2 trở lên có 2 cách: Cách 1 - Có thể vào phần danh sách khách ...

Bán hàng

546 lượt xem

04/01/2018

Những phần mềm bán hàng kết hợp được trên Getfly?

Hiện tại bên Getfly mới tích hợp được phần mềm bán hàng của Kiot Việt.  Các phần mềm bán hàng khác sẽ tùy ...

Bán hàng

452 lượt xem

04/01/2018

Tại sao Hủy đơn hàng nhưng vẫn còn log thanh toán?

Trả lời: Hủy đơn hàng hệ thống sẽ không tự động xóa các log thanh toán liên quan đến đơn hàng Đối với Khách ...

Bán hàng

335 lượt xem

04/01/2018