Logic liên quan đến việc sắp xếp sản phẩm trên Getfly 4.0

Bán hàng

242 lượt xem

2023-04-24 01:55:40

 

 

Chào anh/ chị!

Hiện tại danh mục sản phẩm ở mỗi phần sẽ có các cách sắp xếp khác nhau. Dưới đây là các cách sắp xếp của danh sách sản phẩm ở một vài Module như sau:

 - Cách sắp xếp ở phần sản phẩm: Ở phần Sản phẩm trong phần Bán hàng ( F4) hệ thống đang sắp xếp theo thời gian tạo sản phẩm. Các sản phẩm tạo sau sẽ ưu tiên hiện lên trước.

- Cách sắp xếp sản phẩm khi lên đơn hàng, báo giá, hợp đồng: Khi lên đơn hàng ở phần Đơn hàng, báo giá, hợp đồng sẽ có danh sách sản phẩm hiển thị ra để anh/ chị chọn lựa sản phẩm. Các sản phẩm ở đây sẽ sắp xếp theo tên sản phầm và theo logic sau: các sản phẩm không có tên => Tên sản phẩm có ký tự đặc biệt ở đầu tên => Tên sản phẩm có số ở đầu tiên từ 1 đến 9 => Tên sản phẩm có chữ ở đầu và sắp xếp theo thứ tự a -> b -> c -> ...

- Đối với các bên dùng Module kho thì các sản phẩm ở phần Tồn kho, thẻ kho và xuất nhập tồn sẽ sắp xếp như sau:

  • Tồn kho: Các sản phẩm ở đây sẽ hiển thị các sản phẩm có hàng và sắp xếp theo mã sản phẩm có logic như sau:  sắp xếp theo thứ tự các mã sản phẩm không có tên => Mã sản phẩm có ký tự đặc biệt ở đầu tên => Mã sản phẩm có số ở đầu tiên từ 1 đến 9 => Mã sản phẩm có chữ ở đầu và sắp xếp theo thứ tự a -> b -> c -> ...

  • Thẻ kho và xuất nhập tồn: Các sản phẩm ở đây sẽ hiển thị các sản phẩm có hàng và sắp xếp theo thời gian tạo sản phẩm, sản phẩm nào tạo trước sẽ ưu tiên hiển thị trước. Nếu 1 sản phẩm nằm ở nhiều kho khì kho nào tạo trước sẽ hiển thị trước.

Trên đây là logic sắp xếp của danh mục sản phẩm ở một vài Module có trên Getfly.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)