Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mobifone 3C trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mobifone 3C trên Getfly 4.0

60 lượt xem
10/08/2022
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Vcontact trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Vcontact trên Getfly 4.0

13 lượt xem
24/06/2022
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Southtelecom giao diện Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Southtelecom giao diện Getfly 4.0

151 lượt xem
14/05/2022
Cách tích hợp tổng đài Cloudpbx giao diện 4.0

Cách tích hợp tổng đài Cloudpbx giao diện 4.0

66 lượt xem
05/08/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

139 lượt xem
20/07/2021
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

165 lượt xem
14/07/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mitek trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mitek trên Getfly 4.0

133 lượt xem
19/02/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT

156 lượt xem
12/01/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Voip24 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Voip24 trên Getfly 4.0

110 lượt xem
25/12/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CGV VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CGV VÀ GETFLY

78 lượt xem
04/12/2020
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 4.0

119 lượt xem
18/11/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CARESOFT VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CARESOFT VÀ GETFLY

67 lượt xem
28/10/2020
Cách tích hợp tổng đài Cloudfone giao diện 4.0

Cách tích hợp tổng đài Cloudfone giao diện 4.0

97 lượt xem
14/09/2020
Hướng dẫn tích hợp tổng đài CMC trên giao diện Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài CMC trên giao diện Getfly CRM 4.0

112 lượt xem
29/07/2020

Xem nhiều nhất