Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT V2

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT V2

53 lượt xem
22/12/2022
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mobifone 3C trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mobifone 3C trên Getfly 4.0

107 lượt xem
10/08/2022
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Vcontact trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Vcontact trên Getfly 4.0

70 lượt xem
24/06/2022
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Southtelecom giao diện Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Southtelecom giao diện Getfly 4.0

249 lượt xem
14/05/2022
Cách tích hợp tổng đài Cloudpbx giao diện 4.0

Cách tích hợp tổng đài Cloudpbx giao diện 4.0

109 lượt xem
05/08/2021
Danh sách tổng đài đã kết nối với Getfly trên giao diện 4.0

Danh sách tổng đài đã kết nối trên giao diện 4.0

163 lượt xem
20/07/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

236 lượt xem
20/07/2021
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

286 lượt xem
14/07/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mitek trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mitek trên Getfly 4.0

224 lượt xem
19/02/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT

242 lượt xem
12/01/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Voip24 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Voip24 trên Getfly 4.0

297 lượt xem
25/12/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CGV VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CGV VÀ GETFLY

134 lượt xem
04/12/2020
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 4.0

188 lượt xem
18/11/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CARESOFT VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CARESOFT VÀ GETFLY

165 lượt xem
28/10/2020
Cách tích hợp tổng đài Cloudfone giao diện 4.0

Cách tích hợp tổng đài Cloudfone giao diện 4.0

200 lượt xem
14/09/2020

Xem nhiều nhất