Danh sách đối tác tổng đài đã kết nối

Tích hợp hệ thống

4286 lượt xem

18/12/2017

STT         Nhà cung cấp      Website


1            Vfone:                    https://vfone.vn

2            MiPBX:                  https://mipbx.vn

3            Mộc Media:           https://moccare.com

4            CLOUDFONE:      https://cloudfone.vn

5            CCALL:                 https://ccall.vn

6            CloudPBX:            https://www.cloudpbx.vn

7            CMC:                    https://cmctelecom.vn

8            Voip24h:               https://voip24h.vn

9            OMICall                https://omicall.com

10           CGV Telecom     https://cgvtelecom.vn/

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan