Danh sách đối tác tổng đài đã kết nối

Tích hợp hệ thống

4011 lượt xem

18/12/2017

STT         Nhà cung cấp          Website


1             Vfone                      https://vfone.vn

2             MiPBX                   https://mipbx.vn

3             Mộc Media            https://moccare.com

4             CLOUDFONE      https://cloudfone.vn

5             CCALL                 https://ccall.vn

6             CloudPBX             https://www.cloudpbx.vn

7             CMC                      https://cmctelecom.vn

8             Voip24h                 https://voip24h.vn

9             OMICall                https://omicall.com

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan