Quy trình duyệt đơn hàng trên hệ thống Getfly 4.0

Quy trình duyệt đơn hàng trên hệ thống Getfly 4.0

34 lượt xem
13/05/2022
Quy trình duyệt đơn hàng, báo giá, hợp đồng và kho trong hệ thống Getfly 4.0

Quy trình duyệt đơn hàng, báo giá, hợp đồng và kho trong hệ thống Getfly 4.0

34 lượt xem
12/05/2022
Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

236 lượt xem
20/10/2021
Cách tải file html mẫu template đơn hàng và hợp đồng

Cách tải file html mẫu template đơn hàng và hợp đồng

659 lượt xem
20/08/2020
Làm sao biết được 1 tháng bán cho khách ở các tỉnh - TP nào nhiều nhất?

Làm sao biết được 1 tháng bán cho khách ở các tỉnh - TP nào nhiều nhất?

356 lượt xem
15/05/2020
Cách thay đổi Logo đơn hàng, báo giá, hợp đồng trên Getfly?

Cách thay đổi Logo đơn hàng, báo giá, hợp đồng trên Getfly?

377 lượt xem
29/03/2020
Thêm Trường Thông Tin Trong Đơn Hàng

Thêm Trường Thông Tin Trong Đơn Hàng

440 lượt xem
29/03/2020
Auto thay đổi mới quan hệ của khách hàng và thêm mới cơ hội vào CSKH

Auto tạo mới dơn hàng thì chuyển mối quan hệ của khách hàng sang mối quan hệ CSKH

465 lượt xem
19/02/2020
Thanh toán đơn hàng bị sai lệch so với số thực tế thì làm thế nào?

Thanh toán đơn hàng bị sai lệch so với số thực tế thì làm thế nào?

389 lượt xem
03/01/2020
Cách thêm Template Đơn hàng trên Getfly

Cách thêm Template Đơn hàng trên Getfly

1161 lượt xem
30/12/2019
Quy trình duyệt đơn hàng

Quy trình duyệt đơn hàng

775 lượt xem
20/12/2019
Cách sửa giá bán của sản phẩm khi đã áp dụng chính sách giá trên giao diện Getfly CRM 3.0

Cách sửa giá bán của sản phẩm khi đã áp dụng chính sách giá trên giao diện Getfly CRM 3.0

20 lượt xem
16/11/2019

Xem nhiều nhất