Quy trình duyệt đơn hàng trên hệ thống Getfly 4.0

Quy trình duyệt đơn hàng trên hệ thống Getfly 4.0

713 lượt xem
13/05/2022
Cách ghi nhận UTM qua Optinform

Cách ghi nhận UTM qua Optinform

970 lượt xem
28/10/2021
Cách cập nhật thông tin logo lên hệ thống cho khách hàng

Cách cập nhật thông tin logo lên hệ thống cho khách hàng

564 lượt xem
27/05/2020
Auto sau 1 năm thì chuyển nhóm khách hàng sang nhóm khác

Auto sau 1 năm thì chuyển nhóm khách hàng sang nhóm khác

665 lượt xem
23/04/2020
Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng

Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng

845 lượt xem
20/02/2020
Auto thêm cơ hội khi chuyển mối quan hệ khách hàng

Auto thay đổi mối quan hệ của khách hàng thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch

557 lượt xem
19/02/2020
Auto thay đổi mới quan hệ của khách hàng và thêm mới cơ hội vào CSKH

Auto tạo mới dơn hàng thì chuyển mối quan hệ của khách hàng sang mối quan hệ CSKH

850 lượt xem
19/02/2020
Cách kiểm tra tài khoản nào là người quản lý dự án

Cách kiểm tra tài khoản nào là người quản lý dự án

687 lượt xem
11/02/2020
Cách thêm mới sản phẩm

Cách thêm mới sản phẩm

637 lượt xem
10/02/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI MỘC MEDIA VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI MỘC MEDIA VÀ GETFLY

199 lượt xem
07/02/2020
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VHT VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VHT VÀ GETFLY

249 lượt xem
07/02/2020

Xem nhiều nhất