Cách cập nhật thông tin logo lên hệ thống cho khách hàng

Đào tạo mindset

321 lượt xem

2020-05-27 10:34:53

Để cập   nhật  thông tin logo  lên hệ thống cho khách hàng anh/chị vui lòng thao tác như sau:

1.  Vào màn hình chi tiết khách hàng


2. Click vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa thông tin khách hàng

\

3. Màn hình chỉnh thông tin khách hàng sẽ hiện ra, anh/chị  tìm biểu tượng hình Logo ảnh và click vào chữ " ẢNH" để chọn file  ảnh từ máy tính 


4. Chọn xong file ảnh, anh/ chị nhấn " Cập nhật" để lưu thông tin 


Logo của khách hàng đã được cập nhật


Chúc anh/ chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)