Cách thêm mới, sửa, xóa, thay đổi Mối quan hệ trên hệ thống Getfly CRM

Cách thêm mới, sửa, xóa, thay đổi Mối quan hệ trên hệ thống Getfly CRM

15 lượt xem
15/11/2023
Một số hướng dẫn chỉnh sửa Template bản in trên Getfly CRM 4.0

Một số hướng dẫn chỉnh sửa Template bản in trên Getfly CRM 4.0

10 lượt xem
27/10/2023
Hướng dẫn tải ảnh lên trao đổi trên Getfly

Hướng dẫn tải ảnh lên trao đổi trên Getfly

12 lượt xem
27/10/2023
Hướng dẫn upload Đơn hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn upload Đơn hàng trên Getfly 4.0

15 lượt xem
25/10/2023
Tính năng giới thiệu khách hàng Affiliate trên Getfly CRM

Tính năng giới thiệu khách hàng Affiliate trên Getfly CRM

11 lượt xem
25/10/2023
Hướng dẫn upload ghi đè dữ liệu khách hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn upload ghi đè dữ liệu khách hàng trên Getfly 4.0

19 lượt xem
18/10/2023
Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM

Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM

5 lượt xem
13/10/2023
Hướng dẫn thiết kế bản in công việc

Hướng dẫn thiết kế bản in công việc

9 lượt xem
25/09/2023
Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly

Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly

9 lượt xem
21/09/2023
Hướng dẫn sử dụng tính năng Marketing automation trên Getfly

Hướng dẫn sử dụng Marketing automation trên Getfly

8 lượt xem
13/09/2023
Hướng dẫn giao chỉ tiêu KPI trên Getfly 4.0

Hướng dẫn giao chỉ tiêu KPI trên Getfly 4.0

9 lượt xem
12/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Nhân Viên trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Nhân Viên trên Getfly 4.0

11 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

9 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

8 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Khách Hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Khách Hàng trên Getfly 4.0

11 lượt xem
07/09/2023

Xem nhiều nhất