Hướng dẫn lấy mã API key trên Getfly 6.0

Hướng dẫn lấy mã API key trên Getfly 6.0

62 lượt xem
10/04/2024
Hướng dẫn upload và những lưu ý khi upload đơn hàng trên 6.0

Hướng dẫn upload và những lưu ý khi upload đơn hàng trên 6.0

67 lượt xem
09/04/2024
Tính năng bộ lọc khách hàng

Tính năng bộ lọc khách hàng

90 lượt xem
01/04/2024
Hướng dẫn thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong chiến dịch

Hướng dẫn thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong chiến dịch

53 lượt xem
26/02/2024
[Getfly 4.0] Các dữ liệu trước đó liên quan đến khách hàng có bị xóa theo khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống Getfly không?

[Getfly 4.0] Các dữ liệu trước đó liên quan đến khách hàng có bị xóa theo khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống Getfly không?

83 lượt xem
08/01/2024
Hướng dẫn tạo đơn hàng đặt cọc trên Getfly CRM

Hướng dẫn tạo đơn hàng đặt cọc trên Getfly CRM

106 lượt xem
05/01/2024
Cách thêm mới, sửa, xóa, thay đổi Mối quan hệ trên hệ thống Getfly CRM

Cách thêm mới, sửa, xóa, thay đổi Mối quan hệ trên hệ thống Getfly CRM

123 lượt xem
15/11/2023
Một số hướng dẫn chỉnh sửa Template bản in trên Getfly CRM 4.0

Một số hướng dẫn chỉnh sửa Template bản in trên Getfly CRM 4.0

189 lượt xem
27/10/2023
Hướng dẫn tải ảnh lên trao đổi trên Getfly

Hướng dẫn tải ảnh lên trao đổi trên Getfly

132 lượt xem
27/10/2023
Hướng dẫn upload Đơn hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn upload Đơn hàng trên Getfly 4.0

55 lượt xem
25/10/2023
Tính năng giới thiệu khách hàng Affiliate trên Getfly CRM 4.0

Tính năng giới thiệu khách hàng Affiliate trên Getfly CRM 4.0

116 lượt xem
25/10/2023
Hướng dẫn upload ghi đè dữ liệu khách hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn upload ghi đè dữ liệu khách hàng trên Getfly 4.0

189 lượt xem
18/10/2023
Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM

Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM

113 lượt xem
13/10/2023
Hướng dẫn thiết kế bản in công việc

Hướng dẫn thiết kế bản in công việc

95 lượt xem
25/09/2023
Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly

Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly

82 lượt xem
21/09/2023

Xem nhiều nhất