Hướng dẫn thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong chiến dịch

HDSD Getfly cơ bản

35 lượt xem

2024-02-26 09:01:02

Chào bạn!
Trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu cách thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong từng chiến dịch

1. Mục đích của việc thiết lập

Việc thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong từng chiến dịch là Anh/chị có thể tự thiết laaoj các lý do thất bại của cơ hội phù hợp với nhu cầu của đơn vị, hỗ trợ đồng nhất thông tin và dễ dàng theo dõi các cơ hội thất bại hơn.

2. Phân quyền

Để có thể thiết lập được lý do thất bại của cơ hội trong chiến dịch bạn cần có quyền Thêm mới và Chỉnh sửa Chiến dịch 


3. Hướng dẫn thiết lập lý do thất bại
Bước 1: Truy cập mục Marketing(F3) chọn chiến dịch cần thiết lập lý do


Bước 2: 
Tại màn hình chi tiết chiến dịch => lựa chọn mục: Lý do thất bại => Thêm mới lý do thất bại 
 


Bước 3: Chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác

4. Hướng dẫn thao tác cập nhật cơ hội thất bại
Sau khi đã thiết lập các lý do thất bại của cơ hội, anh chị vào lại chiến dịch đó -> Khi cơ hội anh chị chuyển sang trạng thái thất bại -> Anh chị tích chọn theo các lý do mà Anh/chị đã cài đặt 

 


5. Thống kê lý do thất bại
Bạn có thể theo dõi các lý do thất bại của các cơ hội thất bại trong chiến dịch thông qua biểu đồ Dấu hiệu thất bại trong phần Thống kê KPI (F7) -> Chiến dịch -> Khách hàng


Chúc bạn thao tác thành công!
 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)