Logic quyền liên quan tới tính năng Chiến Dịch

Logic quyền liên quan tới tính năng Chiến Dịch

93 lượt xem
24/06/2021
Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

385 lượt xem
30/03/2020
Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch

Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch

336 lượt xem
30/03/2020
Cách thêm cơ hội vào chiến dịch

Cách thêm cơ hội vào chiến dịch

376 lượt xem
29/03/2020
Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo?

Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo?

257 lượt xem
28/03/2020
Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

325 lượt xem
31/12/2019
Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch là như nào?

Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch là như nào?

328 lượt xem
23/11/2019
Cách lấy mã chiến dịch và mã chiến dịch Email trên Getfly

Mã chiến dịch và mã chiến dịch Email

378 lượt xem
15/11/2019
Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

28 lượt xem
30/10/2019
Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

481 lượt xem
30/10/2019
Cài đặt cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch

Cài đặt cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch

293 lượt xem
19/09/2019
Cách lọc những cơ hội thất bại trong chiến dịch

Cách lọc những cơ hội thất bại trong chiến dịch

310 lượt xem
19/09/2019
Hướng dẫn cách tạo chiến dịch.

Hướng dẫn cách tạo chiến dịch.

570 lượt xem
14/08/2019
Trên mobile app trong phần Chiến dịch Có cách nào chỉ hiển thị cơ hội mình phụ trách không?

trên mobile app trong phần "Chiến dịch" đang hiện tất cả các cơ hội kể cả của nhân viên khác. Có cách nào chỉ hiển thị cơ hội mình phụ trách ko?

353 lượt xem
27/07/2019

Xem nhiều nhất