Cách xóa thông báo trên hệ thống Getfly 3.0

Cách xóa thông báo trên hệ thống Getfly 3.0

458 lượt xem
19/04/2021
Hướng dẫn upload điểm thưởng cho các khách hàng cũ lên Getfly 3.0

Hướng dẫn upload điểm thưởng cho các khách hàng cũ lên Getfly 3.0

27 lượt xem
16/10/2020
Không có quyền tạo hợp đồng trên Getfly nhưng muốn tìm ngày hết hạn hợp đồng trên Getfly CRM 3.0

Không có quyền tạo hợp đồng trên Getfly nhưng muốn tìm ngày hết hạn hợp đồng trên Getfly CRM 3.0

17 lượt xem
02/12/2019
Cách lọc trạng thái công việc trên App Getfly CRM 3.0

Cách lọc trạng thái công việc trên App Getfly CRM 3.0

20 lượt xem
30/11/2019
Cách thêm mới Quận huyện trên Getfly CRM 3.0

Cách thêm mới Quận huyện trên Getfly CRM 3.0

22 lượt xem
30/11/2019
Cách ứng lương cho nhân viên trên Getfly CRM 3.0

Cách ứng lương cho nhân viên trên Getfly CRM 3.0

26 lượt xem
30/11/2019
Cách nhập mức đóng bảo hiểm cho nhân viên trong Module HRM giao diện Getfly CRM 3.0

Cách nhập mức đóng bảo hiểm cho nhân viên trong Module HRM giao diện Getfly CRM 3.0

30 lượt xem
30/11/2019
Cách khôi phục ngân sách đã xóa trên Getfly CRM 3.0

Cách khôi phục ngân sách đã xóa trên Getfly CRM 3.0

18 lượt xem
29/11/2019
Cách sử dụng tính năng mẫu tin nhắn nhanh ở Module Social trên giao diện Getfly CRM 3.0

Cách sử dụng tính năng mẫu tin nhắn nhanh ở Module Social trên giao diện Getfly CRM 3.0

22 lượt xem
29/11/2019
Cách khôi phục kho đã xóa trên Getfly 3.0

Cách khôi phục kho đã xóa trên Getfly 3.0

27 lượt xem
26/11/2019
Cách tạo auto gửi sms báo thời hạn hợp đồng cho khách hàng Trên Giao diện Getfly CRM 3.0

Cách tạo auto gửi sms báo thời hạn hợp đồng cho khách hàng Trên Giao diện Getfly CRM 3.0

18 lượt xem
26/11/2019
Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch trên Getfly 3.0

Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch trên Getfly 3.0

18 lượt xem
23/11/2019
Lọc các công việc quan trọng trên giao diện Getfly CRM3.0

Lọc các công việc quan trọng trên giao diện Getfly CRM3.0

17 lượt xem
23/11/2019
Hướng dẫn cách thay đổi vị trí mối quan hệ khách hàng giao diện Getfly CRM 3.0

Hướng dẫn cách thay đổi vị trí mối quan hệ khách hàng giao diện Getfly CRM 3.0

14 lượt xem
21/11/2019
Hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM 4.0

36 lượt xem
18/11/2019

Xem nhiều nhất