Hướng dẫn cách triển khai và quản lý chiến dịch tặng voucher cho 500 khách lẻ sau mỗi cuộc gọi định kì hàng tháng?

Hướng dẫn cách triển khai và quản lý chiến dịch tặng voucher cho 500 khách lẻ sau mỗi cuộc gọi định kì hàng tháng?

0 lượt xem
29/11/2023
Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng optinform và cách xử lý trên Getfly 4.0

Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng optinform và cách xử lý trên Getfly 4.0

4 lượt xem
21/11/2023
Các cách ghi nhận doanh thu cho nhân viên trên Getfly CRM

Các cách ghi nhận doanh thu cho nhân viên trên Getfly CRM

14 lượt xem
14/11/2023
Một số lỗi hay gặp khi gửi SMS trên Getfly 4.0

Một số lỗi hay gặp khi gửi SMS trên Getfly 4.0

2 lượt xem
10/11/2023
Hướng dẫn thao tác khi có nhân sự nghỉ việc

Hướng dẫn thao tác khi có nhân sự nghỉ việc

9 lượt xem
09/11/2023
Hướng dẫn kiểm tra lỗi không có popup cuộc gọi trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn kiểm tra lỗi không có popup cuộc gọi trên Getfly CRM 4.0

10 lượt xem
09/11/2023
Một số lưu ý khi soạn và gửi email trên Getfly CRM

Một số lưu ý khi soạn và gửi email trên Getfly CRM

18 lượt xem
02/11/2023
Giải thích các tab trên chuông thông báo của Getfly CRM

Giải thích các tab trên chuông thông báo của Getfly CRM

12 lượt xem
26/10/2023
Hướng dẫn điều chỉnh lại cột ngày sinh nhật khi upload khách hàng bị lỗi trên Getfly

Hướng dẫn điều chỉnh lại cột ngày sinh nhật khi upload khách hàng bị lỗi trên Getfly

8 lượt xem
26/10/2023
Tại sao thêm mới tài khoản người dùng hệ thống lại báo tài khoản đã trùng trên hệ thống Getfly4.0?

Tại sao thêm mới tài khoản người dùng hệ thống lại báo tài khoản đã trùng trên hệ thống Getfly4.0?

15 lượt xem
26/10/2023
Hướng dẫn download công nợ trên Getfly CRM

Hướng dẫn download công nợ trên Getfly CRM

9 lượt xem
23/10/2023
Một số lỗi khi upload khách hàng và cách xử lý trên Getfly 4.0

Một số lỗi khi upload khách hàng và cách xử lý trên Getfly 4.0

16 lượt xem
19/10/2023
Hướng dẫn làm thế nào để hạn chế được việc chỉnh sửa giá bán của nhân viên khi lên đơn hàng?

Hướng dẫn làm thế nào để hạn chế được việc chỉnh sửa giá bán của nhân viên khi lên đơn hàng?

8 lượt xem
13/10/2023
Giải thích quy trình, trạng thái báo giá trên Getfly CRM

Giải thích quy trình, trạng thái báo giá trên Getfly CRM

10 lượt xem
13/10/2023
Hướng dẫn cách thống kê số lượng khách hàng theo mối quan hệ khách hàng trong một thời gian

Hướng dẫn cách thống kê số lượng khách hàng theo mối quan hệ khách hàng trong một thời gian

8 lượt xem
12/10/2023

Xem nhiều nhất