Thống kê khách hàng mua hàng lần đầu tiên trong kỳ trên Getfly CRM 4.0

FAQ

27 lượt xem

2024-03-26 04:41:31

 

 

Chào bạn.

Thống kê đơn hàng bán là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kinh doanh và hoạt động bán hàng.

Việc thống kê khách hàng lần đầu mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định ( khách hàng mua hàng lần đầu tiên trong kỳ) sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Thống kê được tỷ lệ chuyển đổi của các khách hàng mới: thời gian chốt đơn trung bình, sản phẩm mua, tỷ lệ mua mới 
  • Thông tin khách hàng mua hàng mới giúp xác định chiến lược Marketing, Bán hàng có hiệu quả và thu hút được khách hàng tiềm năng không
  • Tăng cơ hội bán hàng lại đối với các khách hàng mua hàng mới qua chính sách chăm sóc, khuyến mại, ưu đãi riêng. Doanh nghiệp có thể tăng cơ hội biến các khách hàng mới thành các khách hàng trung thành.
  • Ngoài ra, việc thông kê các đơn hàng của khách hàng mua mới cũng giúp doanh nghiệp xác định, thiết lập các chương trình, chính sách, sản phẩm ưu tiên để thu hút các khách hàng mới

Để lọc các đơn hàng mà khách hàng mua mới trong kỳ trên Getfly, bạn có thể thao tác theo hướng dưới đây.

Bạn thao tác vào mục Bán hàng ( F4) => Nhấn vào Lựa chọn điều kiện lọc => Nhấn vào mục Khách hàng => Tích chọn Khách hàng mua hàng lần đầu tiên trong kỳ để lọc 

Ở đây sẽ hiện các đơn hàng phát sinh trong kỳ và các đơn hàng đó phải thỏa mãn điều kiện là đơn hàng phát sinh đầu tiên của khách hàng ( các khách được tạo từ trước đến nay)  

Chúc các bạn thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)