Hướng dẫn gửi sms cho tất cả khách hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn gửi sms cho tất cả khách hàng trên Getfly 4.0

46 lượt xem
26/05/2022
Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

75 lượt xem
15/12/2021
Cách tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

Cách tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

229 lượt xem
13/09/2021
Thêm mới từng khách hàng lên hệ thống

Thêm mới từng khách hàng lên hệ thống

300 lượt xem
10/06/2020
Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng

Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng.

413 lượt xem
10/06/2020
Hướng dẫn xóa hẳn khách hàng đã xóa trên hệ thống?

Hướng dẫn xóa hẳn khách hàng đã xóa trên hệ thống?

526 lượt xem
15/04/2020
Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

474 lượt xem
30/03/2020
Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

378 lượt xem
29/03/2020
Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

356 lượt xem
29/03/2020
Cách chuyển hết khách hàng của nhân viên nghỉ việc sang nhân viên khác

Cách chuyển hết khách hàng của nhân viên nghỉ việc sang nhân viên khác

642 lượt xem
07/01/2020
Cách tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ trên Getfly CRM3.0

Cách tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ trên Getfly CRM3.0

17 lượt xem
30/10/2019
Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không trên Getfly 3.0

Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không trên Getfly 3.0

10 lượt xem
08/10/2019

Xem nhiều nhất