Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn xóa hẳn khách hàng đã xóa trên hệ thống?

Chào anh/chị Thân mến!Để xóa khách hàng bạn cần thao tác như sau:Tích chọn khách hàng càn xóa>chọn "hành động">chọn xóa nhiều Sau khi xóa khách hàng ...

Khách hàng

231 lượt xem

15/04/2020

Cách xem logs lịch sử chỉnh sửa thông tin khách hàng

Để xem logs lịch sử chỉnh sửa , thay đổi thông tin khách hàng, anh/chị có thể vào màn hình chi tiết khách hàng kiểm tra ở phần LOGSHệ thống sẽ lưu trữ lại ...

Khách hàng

466 lượt xem

31/05/2019

Tôi đã điền

Bỏ tích chọn " Đánh dấu khách hàng tôi là người phụ trách"

Khách hàng

280 lượt xem

08/01/2018

Sinh nhật khách hàng

Để lọc các Kh có sinh nhật trong 1 tháng , anh chị vào phần tìm kiếm nâng cao, ô sinh nhật tìm kiếm theo mẫu Ví dụ: để tìm KH sinh nhật trong tháng 1 thì gõ ...

Khách hàng

321 lượt xem

04/01/2018

Phân quyền theo dõi Khách hàng

Thay vì dùng quyền xem tất cả KH, anh/chị dùng quyền xem tất cả KH của phòng ban trực thuộc. Các KH không cần nhân viên quản lý thì chị cho 1 nhân viên thuộc ...

Khách hàng

400 lượt xem

30/12/2017

Liên hệ lần cuối với khách hàng

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.Hệ thống GetFly CRM tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các trường ...

Khách hàng

1113 lượt xem

29/12/2017

Xoá đơn hàng - Khách hàng

Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được. Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng. Để xóa KH thì chị cũng phải có ...

Khách hàng

700 lượt xem

30/12/2017

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng B1. Click vào Avata của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn Cài ĐặtB2. Chọn Đinh Nghĩa ...

Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Để thêm mới 1 trường thông tin khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ ...