Cách tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

Cách tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

132 lượt xem
13/09/2021
Thêm mới từng khách hàng lên hệ thống

Thêm mới từng khách hàng lên hệ thống

216 lượt xem
10/06/2020
Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng

Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng.

296 lượt xem
10/06/2020
Hướng dẫn xóa hẳn khách hàng đã xóa trên hệ thống?

Hướng dẫn xóa hẳn khách hàng đã xóa trên hệ thống?

399 lượt xem
15/04/2020
Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

390 lượt xem
30/03/2020
Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

310 lượt xem
29/03/2020
Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

282 lượt xem
29/03/2020
Cách chuyển hết khách hàng của nhân viên nghỉ việc sang nhân viên khác

Cách chuyển hết khách hàng của nhân viên nghỉ việc sang nhân viên khác

565 lượt xem
07/01/2020
Cách tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ

Cách tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ

364 lượt xem
30/10/2019
Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không?

Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không?

341 lượt xem
08/10/2019

Xem nhiều nhất