Xem nhiều nhất

 
Phần tìm kiếm nhanh ngoài màn hình khách hàng có thể tìm kiếm thông tin gì của khách hàng

Phần tìm kiếm nhanh ở ngoài màn hình f2 khách hàng tìm kiếm theo các thông tin : 1: Tên khách hàng 3: ...

Thông tin khách hàng

389 lượt xem

05/01/2018

Cách chuyển nhóm khách hàng cho 1 danh sách?

Để thay đổi nhóm khách hàng anh chị thực hiện các thao tác sau:  lọc danh sách khách hàng cần chuyển -->sau đó tích chọn tất cả --> chọn thao tác ...

Thông tin khách hàng

514 lượt xem

10/01/2018

KHi upload khách hàng từ file excel lên hệ thống, gắn cho người phụ trách khách hàng thì có notification cho người phụ trách biết không?

KHi upload khách hàng từ file excel lên hệ thống, gắn cho người phụ trách khách hàng thì  người phụ trách KH đó có nhận được notification thông báo.

Thông tin khách hàng

402 lượt xem

10/01/2018

Khi thêm khách hàng từ Fanpage vào CRM và gắn người phụ trách khách hàng luôn thì người phụ trách có nhận được notification không?

Khi thêm mới khách hàng từ facebook fanpage và giao cho người phụ trách thì người phụ trách không nhận được notification thông báo.

Thông tin khách hàng

455 lượt xem

10/01/2018

Tôi muốn xem được nhiều hơn 50 khách hàng trên một trang ở phần màn hình chính

Có thể cho hiện thị tối đa 1000 khách hàng trên một trang.

Thông tin khách hàng

405 lượt xem

10/01/2018

Có thể lọc ra tất cả khách hàng bị trùng số điện thoại được không?

Có thể lọc ra được tất cả khách hàng bị trùng số điện thoại trên hệ thống bằng cách : Click vào phần tìm kiếm , chọn tìm tất cả KH trùng số điện ...

Thông tin khách hàng

455 lượt xem

12/01/2018

Tại sao tôi chuyển người phụ trách khách hàng cho 1 nhân viên mà khách hàng đó tự động chuyển sang cho nhân viên khác?

Nếu bạn thao tác chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình F2 bằng cách tích chọn những KH cần chuyển -> thao tác -> người phụ tráchChuyển xong bạn ...

Thông tin khách hàng

468 lượt xem

17/01/2018

Cách xóa khách hàng?

Nếu muốn xóa khách hàng, trước hết anh chị cần có quyền xóa khách hàng mới có nút xóa.1. Xóa 1 khách hàng bất kì, anh chị click chọn dẫu "x" bên cạnh khách ...

Thông tin khách hàng

1550 lượt xem

17/01/2018