Anh muốn click vào trường dữ liệu có chứa link Facebook của khách thì ra luôn thì làm thế nào?

Anh muốn click vào trường dữ liệu có chứa link Facebook của khách thì ra luôn thì làm thế nào?

413 lượt xem
28/05/2019
Chuyển khách hàng cho nhân viên A rồi chuyển cho nhân viên B thì toàn bộ khách hàng chuyển về B

Chuyển khách hàng cho nhân viên A rồi chuyển cho nhân viên B thì toàn bộ khách hàng chuyển về B

490 lượt xem
16/10/2018
Trường "Giá Trị" Trong Khách Hàng Là Gì?

Giá trị khách hàng là gì? Khi nào ghi nhận giá trị khách hàng?

581 lượt xem
23/08/2018
Tại sao tôi chuyển người phụ trách khách hàng cho 1 nhân viên mà khách hàng đó tự động chuyển sang cho nhân viên khác?

Tại sao tôi chuyển người phụ trách khách hàng cho 1 nhân viên mà khách hàng đó tự động chuyển sang cho nhân viên khác?

509 lượt xem
17/01/2018

Xem nhiều nhất