Xem nhiều nhất

 
làm cách nào kiểm tra được doanh số của người giới thiệu ( cộng tác viên) trên hệ thống Getfly CRM

Để kiểm tra doanh số của công tác viên hay người giới thiệu a chị vào KPI --> Thống kê affiliate. Tại màn hình hiển thị thống kê afiliate tổng hợp lại ...

Danh sách KPI

601 lượt xem

19/01/2018

Tôi muốn thay đổi các chỉ tiêu tổng hợp tự nhập thì vào đâu?

Để thay đổi chỉ tiêu tổng hợp tự nhập giao cho các bạn, anh/chị thao tác như sau:- Vào KPI (F7) -> Danh sách KPI -> Giao chỉ tiêu cho nhân viên -> click bút ...

Danh sách KPI

318 lượt xem

23/05/2019