Thiết lập KPI cho các vị trí và các phòng ban

Tôi muốn xin bản gợi ý các quyền mà nhân viên được phép có và quản lý cấp trung có của: 1. Bộ phận kinh doanh 2. Bộ phận Marketing 3. Bộ phận CSKH

722 lượt xem
04/01/2018

Xem nhiều nhất