Thiết lập cơ chế giao chỉ tiêu KPI trên Getfly 4.0

Thiết lập cơ chế giao chỉ tiêu KPI trên Getfly 4.0

31 lượt xem
12/09/2023
[Getfly 4.0] KPI Công việc: Tổng quan quản lý KPI công việc 4.0

KPI Công việc: Tổng quan quản lý KPI công việc 4.0

26 lượt xem
06/09/2023
Doanh thu trong biểu đồ Biến động doanh số và Bảng tỷ lệ chuyển đổi trong thống kê KPI Phòng ban

Doanh thu trong biểu đồ Biến động doanh số và Bảng tỷ lệ chuyển đổi trong thống kê KPI Phòng ban

140 lượt xem
21/04/2023
Tôi muốn tải xuống trao đổi trong chi tiết khách hàng trên Getfly 4.0 thì làm thế nào?

Tôi muốn tải xuống trao đổi trong chi tiết khách hàng trên Getfly 4.0 thì làm thế nào?

362 lượt xem
22/10/2020
[GETFLY 4.0] Liên hệ lần cuối với khách hàng trên giao diện 4.0

[GETFLY 4.0] Liên hệ lần cuối với khách hàng trên giao diện 4.0

174 lượt xem
30/06/2020
Cách theo dõi tương tác của nhân viên thông qua KPI khách hàng

Cách theo dõi tương tác của nhân viên thông qua KPI khách hàng

116 lượt xem
29/03/2020
Cách theo dõi nhân viên đã gọi chăm sóc hết tệp khách hàng tiềm năng?

Cách theo dõi xem tháng này nhân viên của mình đã gọi các khách hàng tiềm năng chưa?

639 lượt xem
29/03/2020
Cách lọc xem nhân viên của mình đã gọi được bao nhiêu khách hàng phụ trách trong tháng

Cách lọc xem nhân viên của mình đã gọi được bao nhiêu khách hàng phụ trách trong tháng

567 lượt xem
29/03/2020
Mọi KPI đều gắn vào doanh số (chỉ số cuối), nhưng không phản ánh được hết quá trình quản trị ????

Mọi KPI đều gắn vào doanh số (chỉ số cuối), nhưng không phản ánh được hết quá trình quản trị ????

608 lượt xem
31/01/2020
Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

Tại sao ở KPI phòng ban doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

669 lượt xem
05/01/2019

Xem nhiều nhất