Tôi muốn tải xuống trao đổi trong chi tiết khách hàng trên Getfly 4.0 thì làm thế nào?

Tôi muốn tải xuống trao đổi trong chi tiết khách hàng trên Getfly 4.0 thì làm thế nào?

92 lượt xem
22/10/2020
[GETFLY 4.0] Liên hệ lần cuối với khách hàng trên giao diện 4.0

[GETFLY 4.0] Liên hệ lần cuối với khách hàng trên giao diện 4.0

280 lượt xem
30/06/2020
Cách theo dõi tương tác của nhân viên thông qua KPI khách hàng

Theo dõi tương tác của nhân viên thông qua KPI khách hàng

479 lượt xem
29/03/2020
Cách theo dõi nhân viên đã gọi chăm sóc hết tệp khách hàng tiềm năng?

Cách theo dõi xem tháng này nhân viên của mình đã gọi các khách hàng tiềm năng chưa?

462 lượt xem
29/03/2020
Cách lọc xem nhân viên của mình đã gọi được bao nhiêu khách hàng phụ trách trong tháng

Cách lọc xem nhân viên của mình đã gọi được bao nhiêu khách hàng phụ trách trong tháng

443 lượt xem
29/03/2020
Mọi KPI đều gắn vào doanh số (chỉ số cuối), nhưng không phản ánh được hết quá trình quản trị ????

Mọi KPI đều gắn vào doanh số (chỉ số cuối), nhưng không phản ánh được hết quá trình quản trị ????

511 lượt xem
31/01/2020
Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

Tại sao ở KPI phòng ban doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

553 lượt xem
05/01/2019
Tại sao doanh số đơn hàng ở phần thông kê KPI phòng ban khác so với doanh số tìm kiếm ở đơn hàng

Tại sao doanh số đơn hàng ở phần thông kê KPI phòng ban khác so với doanh số tìm kiếm ở đơn hàng

546 lượt xem
27/12/2018
BÁO CÁO CÔNG VIỆC VỚI GETFLY CRM

538 lượt xem
20/11/2018
Giải thích các chỉ tiêu ở KPI

Giải thích các chỉ tiêu ở KPI

725 lượt xem
29/09/2018

Xem nhiều nhất