Xem nhiều nhất

 
Có hỗ trợ tải xuống bảng thống kê chi tiết cơ hội trong KPI-> Optin form không?

Hiện tại bên Getfly chưa hỗ trợ tải xuống bảng  thống kê chi tiết cơ hội trong KPI-> Optin form. Sẽ nghiên cứu cập nhật thời gian ...

KPI

462 lượt xem

02/01/2018

"Chức danh sử dụng trong hệ thống KPI" để làm gì

Mặc định hệ thống phân quyền có thể nhìn thấy thông tin của nhau theo cấp bậc như sau:1. Phòng ban cấp cấp trên có thể nhìn thấy thông tin của phòng ban cấp ...

KPI

460 lượt xem

19/01/2018

Tại sao ở phần KPI phòng ban biểu đồ doanh thu nhân viên không hiển thị đủ tất cả các nhân viên ở phòng ban đó và doanh số hiển thị không giống bên dưới?

KPI phòng ban:Biểu đồ so sánh doanh số nhân viên sẽ hiển thị các nhân viên nào có đơn hàng trên hệ thống.Số liệu ở biểu đồ số liệu sẽ được làm tròn ...

KPI

359 lượt xem

23/01/2018

Trong phần KPI có phần nào tôi xem được KPI công nợ không?

Hiện GetFly không có tính năng này.

KPI

373 lượt xem

07/02/2018

Tôi muốn xem thống kê của từng nhân viên?

                    Để xem KPI của từng nhân viên ta làm như sau :1 : Trỏ chuột vào mục KPI.2 : Chọn phần nhân viên.3 : Chọn ...

KPI

353 lượt xem

22/05/2018

Tôi muốn xem KPI của phòng ban nhất định thì tôi phải làm như thế nào ?

             Để xem kpi theo phòng ban ta làm như sau :              Bước 1 : Ta chỉ chuột vào phần KPI trên ...

KPI

365 lượt xem

24/05/2018

Tôi muốn thống kê các thông tin về sản phảm được bán ra như thế nào ?

Bước 1 : Ta trỏ chuột vào KPI.Bước 2 : Ta click vào phần sản phẩm.Bước 3 : Lựa chọn điều kiện lọc.Bước 4 : Chọn mốc thời gian cụ thể để theo ...

KPI

405 lượt xem

24/05/2018

Thống kê Affiliate trong KPI của Getfly có nghĩa là gì ?

           Thống kê Affiliate trong KPI của getfly là phần thống kê về việc Giới thiệu khách hàng mới. Các thống kê bao gồm Những khách ...

KPI

468 lượt xem

24/05/2018

Tôi muốn kiểm tra lại thông tin các công việc trong tháng của nhân viên ta làm như thế nào ?

Để kiểm tra lại thông tin công việc của nhân viên trong tháng ta làm như sau :Bước 1 : Trỏ chuột vào muc KPI.Bước 2 : Chọn mục công việc.Bước 3 : Chọn ra các ...

KPI

309 lượt xem

24/05/2018