NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI DIGINEXT VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI DIGINEXT VÀ GETFLY

64 lượt xem
01/11/2023
Tích hợp SMS VNPT Hải Phòng trên Getfly 4.0

Tích hợp SMS VNPT Hải Phòng trên Getfly 4.0

27 lượt xem
12/09/2023
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Antbuddy vào hệ thống Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Antbuddy vào hệ thống Getfly CRM 4.0

31 lượt xem
12/09/2023
Cách cấu hình Mail Sendgrid vào hệ thống Getfly CRM 4.0

Cách cấu hình Mail Sendgrid vào hệ thống Getfly CRM 4.0

168 lượt xem
11/09/2023
Cách cấu hình Mail Amazon vào hệ thống Getfly CRM 4.0

Cách cấu hình Mail Amazon vào hệ thống Getfly CRM 4.0

22 lượt xem
11/09/2023
Hướng dẫn tích hợp SMS CGV Telecom trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp SMS CGV Telecom trên Getfly CRM 4.0

51 lượt xem
11/09/2023
Hướng dẫn tích hợp SMS Motiplus trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp SMS Motiplus trên Getfly CRM 4.0

77 lượt xem
11/09/2023
Hướng dẫn tích hợp mail Linex trên hệ thống Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp mail Linex trên hệ thống Getfly CRM 4.0

129 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn kết nối phần mềm GetResponse với Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối phần mềm GetResponse với Getfly 4.0

85 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn tích hợp GetResponse vào Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp GetResponse vào Getfly CRM

72 lượt xem
08/09/2023

Xem nhiều nhất