Danh mục: Hợp đồng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Hợp đồng

05/11/2018

Cách làm hợp đồng

Chào anh chịHiện nay trên phần mềm Getfly có 2 loại hợp đồng bán và hợp đồng mua.+ Hợp đồng bán: bán sản phẩm cho khách hàng+ Hợp đồng mua: mua sản phẩm ...

Bài viết nhiều bình luận