Danh mục: Hợp đồng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Hợp đồng

22/02/2020

Cách tạo hợp đồng

Để tạo hợp đồng trên hệ thống, anh/chị cần thao tác như sau:- Vào Bán hàng (F4) -> Hợp đồng bán -> Thêm mới - Điền các thông tin bắt buộc (dấu *) ...

05/11/2018

Cách làm hợp đồng

Chào anh chịHiện nay trên phần mềm Getfly có 2 loại hợp đồng bán và hợp đồng mua.+ Hợp đồng bán: bán sản phẩm cho khách hàng+ Hợp đồng mua: mua sản phẩm ...

Bài viết nhiều bình luận