Hướng dẫn tích hợp form của ladipage đổ dữ liệu về Getfly CRM

Hướng dẫn sử dụng

308 lượt xem

03/09/2020

Để tích hợp form của ladipage đổ dữ liệu về Getfly CRM, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Thiết lập tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Anh/chị vào trang ladipage => Landingpage => chọn form cần form cần chỉnh sửa để thiết lập thông tin tên lấy dữ liệu của từng trường trong form đăng kýDanh sách trường dữ liệu ladipage:

-Thông tin khách hàng.

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên khách hàng

account_name / name

Số điện thoại khách hàng

phone

Email khách hàng

email

Giới tính

gender (Giá trị: Nam/Nữ)

Địa chỉ

address

Sinh nhật

date (Định dạng: ngày/tháng/năm)

Nhóm khách hàng

account_type (Truyền id của nhóm khách hàng trên Getfly)

Người phụ trách

account_manager_username (Truyền tên đăng nhập của người phụ trách khách hàng)

Mô tả

message -  Thông tin liên hệ:

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên liên hệ

contact_name (Nếu không truyền sẽ lấy tên khách hàng)

Số điện thoại liên hệ

contact_phone (Nếu không truyền sẽ lấy số điện thoại khách hàng)

Email liên hệ

contact_email (Nếu không truyền sẽ lấy email khách hàng)

Vị trí

contact_position-        -  Thông tin giới thiệu:

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Mã giới thiệu

ref_code

-        Lưu ý: trong trường hợp không thay đổi được giá trị các trường mặc định của ladipage thì anh/chị vui lòng tạo trường dữ liệu mới trên optinform

  - Custom field: 

+ Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghía dữ liệu khách hàng trên Getfly.

Ví dụ: Mã thuộc tính là ma_thuoc_tinh:

         Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ ma_thuoc_tinh

     

-            + Những trường mặc định của Ladipage không thể thay đổi tên lấy dữ liệu


Bước 2: Vào phần Tích hợp => chọn cấu hình form => thao tác SỬA để cấu hình tài khoản liên kết.


-Tên dữ liệu: Điền tên form

-API URL: domain khách hàng/api/v3/account/ladipage

Ví dụ :https://abc.getflycrm.com/api/v3/account/ladipage

-API content Type: appllcatlon/json

-API request Header: {"X-API-KEY":"API key"}

Ví dụ: {"X-API-KEY":"uLEcMksmt5mmRI0wCyb7gF9HXvEIx8"}

-          Api key: Api key lấy trong phần tích hợp của Getfly* Ngoài ra còn bổ sung thêm 2 phần


- Thêm cơ hội vào chiến dịch:


B1+Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là campaign_id, để dữ liệu mặc định là campaign_id muốn tạo cơ hội 

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)


B2 + Giá trị mặc định điền giá trị ID của chiến dịch muốn đẩy dữ liệu về 


- Ghi nhận nguồn khách hàng:

B1+ Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là source, để dữ liệu mặc định là nguồn khách hàng mong muốn 

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

B2 + Giá trị mặc định điền tên (dạng text) của nguồn muốn đẩy dữ liệu về 


MỘT SỐ LƯU Ý KHI TÍCH HỢP LADIPAGE:

- Trường hợp khách hàng đăng ký lại (thông tin số điện thoại và email đã có trên hệ thống Getfly) thì sẽ không sinh ra khách hàng mới và cơ hội mới trong chiến dịch ( kể cả nếu chiến dịch có setup cho trùng cơ hội).

Ngoài các trường mặc định, các trường tự thêm không đẩy vào thông tin cơ hội mà chỉ hiển thị trong thông tin khách hàng.

- Các trường dữ liệu customfield định dạng select list sẽ không đổ được dữ liệu về Getfly.


Chú anh/chị thao tác thành công!5 / 5 ( 8 votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan