[Getfly 4.0] Hướng dẫn đánh giá sao ticket hỗ trợ

Hướng dẫn đánh giá sao ticket hỗ trợ

8 lượt xem
02/10/2023
Làm thế nào để theo dõi và thống kê chi phí vận chuyển trên Getfly

Làm thế nào để theo dõi và thống kê chi phí vận chuyển trên Getfly

8 lượt xem
28/09/2023
[Getfly 4.0] Thiết kế bản in công việc

[Getfly 4.0] Thiết kế bản in công việc

9 lượt xem
25/09/2023
Xem lịch sử giá bán trên Getfly 4.0

Xem lịch sử giá bán trên Getfly 4.0

15 lượt xem
15/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Nhân Viên trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Nhân Viên trên Getfly 4.0

29 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Phản hồi trên Getfly 4.0

24 lượt xem
08/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Khách Hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Khách Hàng trên Getfly 4.0

39 lượt xem
07/09/2023
Hướng dẫn xem KPI Phòng Ban trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xem KPI Phòng Ban trên Getfly 4.0

15 lượt xem
07/09/2023
Hướng dẫn sử dụng module Quản Lý Fanpage trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng module Quản Lý Fanpage trên Getfly 4.0

22 lượt xem
06/09/2023
KPI Optinform

KPI Optinform

33 lượt xem
06/09/2023
Hướng dẫn sử dụng Zalo Oa trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng Zalo Oa trên Getfly 4.0

29 lượt xem
06/09/2023
Hướng dẫn sử dụng ZNS trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng ZNS trên Getfly 4.0

39 lượt xem
06/09/2023
MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

18 lượt xem
06/09/2023
Tài liệu bảo mật

Tài liệu bảo mật

26 lượt xem
05/09/2023
Hướng dẫn sử dụng tính năng Kho trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng tính năng Kho

37 lượt xem
05/09/2023

Xem nhiều nhất