Hướng dẫn thanh toán khi sử dụng phần mềm Getfly CRM

Hướng dẫn thanh toán khi sử dụng phần mềm Getfly CRM

37 lượt xem
13/02/2023
Hướng dẫn kết nối vận chuyển Best Express trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối vận chuyển Best Express trên Getfly 4.0

54 lượt xem
05/01/2023
[Getfly 4.0] Cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập vào tài khoản CRM của bạn

[Getfly 4.0] Cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập vào tài khoản CRM của bạn

37 lượt xem
15/12/2022
[Automation -Getfly 4.0] - Hướng dẫn tạo automation setup người thực hiện đơn hàng bán là người nhận việc

Automaion setup: Tạo đơn hàng bán ->> hành động tạo mới công việc, setup người thực hiện đơn hàng là người nhận việc

85 lượt xem
14/11/2022
[Getfly 4.0] Các trường bắt buộc điền khi upload đơn hàng

[Getfly 4.0] Các trường bắt buộc điền khi upload đơn hàng

40 lượt xem
28/10/2022
[Getfly 4.0] Các định dạng file cho phép tải lên hệ thống

Các định dạng file cho phép tải lên hệ thống

96 lượt xem
25/10/2022
[Getfly 4.0] Upload khách hàng có ngày sinh nhật bị sai định dạng ngày/tháng

[Getfly 4.0] Upload khách hàng có ngày sinh nhật bị sai định dạng ngày/tháng

66 lượt xem
23/09/2022
Cách tạo auto gửi ZNS cho khách hàng trên giao diện Getfly 4.0

Cách tạo auto gửi ZNS cho khách hàng trên giao diện Getfly 4.0

155 lượt xem
31/08/2022
Hướng dẫn kết nối với Facebook Leads Form trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối với Facebook Leads Form trên Getfly 4.0

304 lượt xem
17/06/2022
Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

283 lượt xem
15/12/2021
Hướng dẫn kết nối với Ship60 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối với Ship60 trên Getfly 4.0

124 lượt xem
01/12/2021
Cách điều chỉnh tên phần hiển thị trang trong hợp đồng trên giao diện 4.0

Cách điều chỉnh tên phần hiển thị trang trong hợp đồng trên giao diện 4.0

131 lượt xem
27/11/2021
Tại sao tôi không có thông báo góc dưới màn hình?

Tại sao tôi không có thông báo góc dưới màn hình?

335 lượt xem
15/11/2021
Hướng dẫn kết nối Zalo OA trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối Zalo OA trên Getfly 4.0

466 lượt xem
15/11/2021

Xem nhiều nhất