[Automation -Getfly 4.0] - Hướng dẫn tạo automation setup người thực hiện đơn hàng bán là người nhận việc

Automaion setup: Tạo đơn hàng bán ->> hành động tạo mới công việc, setup người thực hiện đơn hàng là người nhận việc

13 lượt xem
14/11/2022
[Getfly 4.0] Các trường bắt buộc điền khi upload đơn hàng

Các trường bắt buộc điền và các lưu ý khi upload đơn hàng

41 lượt xem
28/10/2022
[Getfly 4.0] Các định dạng file cho phép tải lên hệ thống

Các định dạng file cho phép tải lên hệ thống

41 lượt xem
25/10/2022
[Getfly 4.0] Upload khách hàng có ngày sinh nhật bị sai định dạng ngày/tháng

[Getfly 4.0] Upload khách hàng có ngày sinh nhật bị sai định dạng ngày/tháng

16 lượt xem
23/09/2022
Cách tạo auto gửi ZNS cho khách hàng trên giao diện Getfly 4.0

Cách tạo auto gửi ZNS cho khách hàng trên giao diện Getfly 4.0

34 lượt xem
31/08/2022
Hướng dẫn kết nối với Facebook Leads Form trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối với Facebook Leads Form trên Getfly 4.0

218 lượt xem
17/06/2022
Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

207 lượt xem
15/12/2021
Hướng dẫn kết nối với Ship60 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối với Ship60 trên Getfly 4.0

81 lượt xem
01/12/2021
Cách điều chỉnh tên phần hiển thị trang trong hợp đồng trên giao diện 4.0

Cách điều chỉnh tên phần hiển thị trang trong hợp đồng trên giao diện 4.0

84 lượt xem
27/11/2021
Tại sao tôi không có thông báo góc dưới màn hình?

Tại sao tôi không có thông báo góc dưới màn hình?

268 lượt xem
15/11/2021
Hướng dẫn kết nối Zalo OA trên Getfly 4.0

Hướng dẫn kết nối Zalo OA trên Getfly 4.0

169 lượt xem
15/11/2021
Phân loại khách hàng khi đăng ký qua 1 Optin form về nhiều chiến dịch khác nhau trên Getfly 4.0

Phân loại khách hàng khi đăng ký qua 1 Optin form về nhiều chiến dịch khác nhau

63 lượt xem
03/11/2021
Làm cách nào email không vào hòm thư spam?

Làm cách nào email không vào hòm thư spam?

118 lượt xem
25/10/2021

Xem nhiều nhất