Tài liệu Getfly CRM với tính năng Marketing

Tài liệu Getfly CRM với tính năng Marketing

57 lượt xem
11/09/2023
KPI Optinform

KPI Optinform

89 lượt xem
06/09/2023
MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

47 lượt xem
06/09/2023
Hướng dẫn sử dụng module bảo mật trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn sử dụng module bảo mật trên Getfly CRM 4.0

100 lượt xem
05/09/2023
4.0 Hướng dẫn cài đặt định nghĩa dữ liệu

4.0 Hướng dẫn cài đặt định nghĩa dữ liệu

106 lượt xem
21/08/2023
4.0 Thiết lập cá nhân: Cài đặt thông báo và lịch sử đăng nhập

4.0 Thiết lập cá nhân: Cài đặt thông báo và lịch sử đăng nhập

90 lượt xem
21/08/2023
4.0 Thiết lập cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

4.0 Thiết lập cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

70 lượt xem
21/08/2023
Quản lý/ thêm mới người dùng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn cách thiết lập, quản lý và thêm mới người dùng trên Getfly 4.0

98 lượt xem
21/08/2023
[Getfly 4.0] Hướng dẫn tính năng tin nhắn trong phần trao đổi

Hướng dẫn tính năng tin nhắn trong phần trao đổi

59 lượt xem
21/08/2023
Quản lý phòng ban trên Getfly 4.0

Quản lý phòng ban trên Getfly 4.0

84 lượt xem
21/08/2023
[Getfly 6.0] - Thêm nhãn dán ở màn hình Social OA

[Getfly 6.0] - Thêm nhãn dán ở màn hình Social OA

99 lượt xem
14/08/2023
Tính năng Phiếu yêu cầu - HRM

Tính năng Phiếu yêu cầu - HRM

129 lượt xem
24/07/2023
Hướng dẫn reset log tổng đài trên hệ thống khách hàng 4.0

Hướng dẫn reset log tổng đài trên hệ thống khách hàng 4.0

121 lượt xem
29/06/2023
Giải thích các mục cài đặt trong cài đặt C3S

Giải thích các mục cài đặt trong cài đặt C3S

46 lượt xem
21/04/2023
Hướng dẫn thanh toán khi sử dụng phần mềm Getfly CRM

Hướng dẫn thanh toán khi sử dụng phần mềm Getfly CRM

338 lượt xem
13/02/2023

Xem nhiều nhất