Làm thế nào để nhắc khách hàng chưa thanh toán sau 10 ngày?

Làm thế nào để nhắc khách hàng chưa thanh toán sau 10 ngày?

42 lượt xem
01/04/2024
[Getfly 4.0] Hướng dẫn tự động cập nhật người phụ trách cho nguồn đơn hàng từ website cho nhiều nhân sự

[Getfly 4.0] Hướng dẫn tự động cập nhật người phụ trách cho nguồn đơn hàng từ website cho nhiều nhân sự

68 lượt xem
01/12/2023
Hướng dẫn tạo automation quy trình làm việc cho nhân viên kinh doanh trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tạo automation quy trình làm việc cho nhân viên kinh doanh trên Getfly CRM 4.0

115 lượt xem
16/11/2023
Cách tạo automation nhắc nhở nhân viên chăm sóc khách hàng đã lâu không phát sinh ra đơn hàng

Cách tạo automation nhắc nhở nhân viên chăm sóc khách hàng đã lâu không phát sinh ra đơn hàng

108 lượt xem
15/11/2023
Hướng dẫn tạo Automation sinh nhật khách hàng, người liên hệ hoặc sinh nhật nhân viên

Hướng dẫn tạo Automation sinh nhật khách hàng, người liên hệ hoặc sinh nhật nhân viên

99 lượt xem
27/10/2023
Hướng dẫn các cách chăm sóc khách hàng tự động trên Getfly

Hướng dẫn các cách chăm sóc khách hàng tự động trên Getfly

67 lượt xem
30/09/2023
Hướng dẫn setup automation gửi mail cho nhân viên khi khách hàng đăng ký qua form tích chọn địa điểm du lịch khác nhau

Hướng dẫn setup automation gửi mail cho nhân viên khi khách hàng đăng ký qua form tích chọn địa điểm du lịch khác nhau

57 lượt xem
03/08/2022

Xem nhiều nhất