Danh mục: HRM

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục HRM

HRM
30/11/2019

Cách ứng lương cho nhân viên

Để thao tác ứng lương cho nhân viên  anh/ chị thao tác theo quy trình sau: 1. Vào Module HRM chọn mục "  Tạm ứng lương"2. Điền các thông tin cần thiết- ...

HRM
24/10/2019

Chấm công hay báo sai vị trí ?

Chào các bạn thân mếm!Mặc dù các bạn đã setup chấm công xong rồi nhưng hôm sau vào chấm công lại báo sai vị trí thì có các cách giải quyết sau:Cách 1: Do khi ...

HRM
28/11/2018

Thêm sự cố - HRM

SỰ CỐ THAO TÁC Để vào sự cố : truy cập HRM à SỰ CỐ. Dưới đây là giao diện của sự cố        .Hệ thống sẽ hiển thị ...

HRM
28/11/2018

Thêm nhận sự- HRM

THÊM NHÂN SỰ   Bước 1: Vào cài đặt à Nhân sự.Bước 2: Hệ thống cho phép thêm nhân sự theo cách thủ công. Trong màn hình nhân sự anh chị có thể ...

HRM
28/11/2018

Tiền Lương HRM

TIỀN LƯƠNG Ở phần này tiền lương được tính dựa theo số liệu các phần: -       Tiền lương cơ bản từ phần nhập của hợp ...

HRM
28/11/2018

THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

THANG BẢNG LƯƠNG Thang lương là hệ thống các nhóm lương/ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo ...

Bài viết nhiều bình luận