Tính năng chấm công theo ca

mô tả tính năng chấm công theo ca

625 lượt xem
15/06/2020
Thêm khen thưởng-Nhân sự- HRM

Thêm khen thưởng-Nhân sự- HRM

720 lượt xem
28/11/2018
Thêm nhận sự- HRM

Thêm nhận sự- HRM

704 lượt xem
28/11/2018
Tiền Lương HRM

Tiền Lương HRM

805 lượt xem
28/11/2018
THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

860 lượt xem
28/11/2018
Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

695 lượt xem
28/11/2018

Xem nhiều nhất