MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

0 lượt xem
06/09/2023
Tính năng chấm công theo ca

mô tả tính năng chấm công theo ca

953 lượt xem
15/06/2020
Thêm khen thưởng-Nhân sự- HRM

Thêm khen thưởng-Nhân sự- HRM

976 lượt xem
28/11/2018
Thêm nhận sự- HRM

Thêm nhận sự- HRM

953 lượt xem
28/11/2018
Tiền Lương HRM

Tiền Lương HRM

1205 lượt xem
28/11/2018
THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

1053 lượt xem
28/11/2018
Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

907 lượt xem
28/11/2018

Xem nhiều nhất