Danh mục: HRM

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục HRM

HRM
28/11/2018

Thêm sự cố - HRM

SỰ CỐ THAO TÁC Để vào sự cố : truy cập HRM à SỰ CỐ. Dưới đây là giao diện của sự cố        .Hệ thống sẽ hiển thị ...

HRM
28/11/2018

Thêm nhận sự- HRM

THÊM NHÂN SỰ   Bước 1: Vào cài đặt à Nhân sự.Bước 2: Hệ thống cho phép thêm nhân sự theo cách thủ công và upload danh sách. Trong màn hình nhân ...

HRM
28/11/2018

Tiền Lương HRM

TIỀN LƯƠNG Ở phần này tiền lương được tính dựa theo số liệu các phần: -       Tiền lương cơ bản từ phần nhập của hợp ...

HRM
28/11/2018

THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

THANG BẢNG LƯƠNG Thang lương là hệ thống các nhóm lương/ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo ...

Bài viết nhiều bình luận