Thêm nhận sự- HRM

HRM

895 lượt xem

2018-11-28 09:51:16

THÊM NHÂN SỰ

 

Bước 1: Vào cài đặt à Nhân sự.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_1.png


Bước 2: Hệ thống cho phép thêm nhân sự theo cách thủ công.

Trong màn hình nhân sự anh chị có thể tìm kiếm theo thâm niên, theo phòng ban, tên nhân viên

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_2.png

Thêm nhân sự theo cách thủ công : Click THÊM để vào màn hình thêm nhân sự.

Ở phần thêm mới nhân sự này anh chị lựa chọn các nội dung đã thiết lập trong phần cài đặt.

-          Tình trạng hôn nhân.

-          Dân tộc.

-          Thành phần gia đình.


-          Tôn giáo.

-          Trình độ học vấn….

Lưu ý: Anh chị chú ý thiết lập chính xác PHÒNG BAN và VỊ TRÍ vì 2 thuộc tính này ảnh hướng đến quyền hạn của nhân sự.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_3.pngà Sau khi thiết lập tất cả các thông tin à Cập nhật để thêm nhân sự vào hệ thống.


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)