Tính năng chấm công theo ca

HRM

953 lượt xem

2020-06-15 11:21:11

I.                Thiết lập chấm công:

-        Truy cập Cài đặt -> HRM -> Chấm công theo ca


-        - Tab Thiết lập ca làm việc:

+ Danh sách các ca làm việc


·       Trạng thái ca làm việc: Bật/Tắt.

·       Ca làm việc ở trạng thái bật mới có thể chấm công được.

·       Khi ca làm việc đã có nhân viên chấm công thì sẽ không thể tắt hoặc xóa.

+ Thêm mới ca làm việc:


·       Tên ca làm việc (Bắt buộc)

·       Loại ca làm việc:

1 - Fulltime: Khi tính lương, tiền lương theo ngày công sẽ tính dựa theo mức lương được thiết lập trong hợp đồng nhân sự.

  

2 - Part time:


·       Tiền lương sẽ được tính theo thiết lập của ca làm việc.

·       Lương cộng thêm / công: % lương được cộng thêm / 1 công.

·       Cơ chế chấm công:

1 – Cơ chế chấm công nghiêm ngặt:

      Chỉ áp dụng cho part time.

      Áp dụng: chỉ được tính công khi chấm công đúng thời gian thiết lập.

      Không áp dụng: cơ chế tính công phụ thuộc vào cơ chế chấm công tự do

2 – Cơ chế chấm công tự do:

      Áp dụng: Công được tính từ thời điểm check in -> thời điểm check out

      Không áp dụng:

+ Nếu thời gian check in < thời gian bắt đầu ca, công được tính từ thời điểm bắt đầu ca, ngược lại sẽ được tính từ thời điểm check in.

+ Nếu thời gian check out > thời gian kết thúc ca, công sẽ được tính đến thời điểm kết thúc ca, ngược lại sẽ được tính đến thời điểm check out

 

·       Nhân viên áp dụng:

+ Danh sách nhưng nhân viên được áp dụng.

+ Nhân viên được chọn phải thỏa mãn không bị trùng thời gian với 1 ca làm việc khác.

+ Nhân viên có thể thêm vào nhiều ca Part time hoặc 1 ca  Fulltime.

Note:

Khi 1 ca làm việc đã có nhân viên chấm công rồi thì khi sửa thông tin ca chỉ sửa được các trường sau:

+ Tên ca làm việc.

+ Mô tả

+ Nhân viên áp dụng

 

- Tab thiết lập ngày nghỉ: Thiết lập các ngày nghỉ trong năm/ hàng năm


+ Lương cộng thêm / công: % lương cộng thêm khi chấm công trong khoảng thời gian nghỉ.

II.              Chấm công theo ca:

1.     Nhân viên:

-        PC:


-        App:


B1: Chọn ca chấm công.

B2: Thực hiện chấm công.

2.     Quản lý:

 

- Chọn ca làm việc.

- Click vào tên nhân viên để xem chi tiết chấm công của từng nhân viên.

- Click vào các ô trong bảng để cập nhật lại thông tin chấm công của nhân viên


            - Nhập các thông tin cần thiết => Cập nhật

            Note:

            + Khi tích chọn xác nhận chấm công đúng giờ thì số công được tính cho ngày cập nhật sẽ được tối đa (Bằng số công được thiết lập), nếu không số công sẽ được tính theo logic như phần thiết lập.

 
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)