Hướng dẫn tạo automation công việc hàng ngày, hàng tháng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tạo automation công việc hàng ngày, hàng tháng trên Getfly 4.0

489 lượt xem
19/05/2022
Hướng dẫn sửa lại dự án khi thao tác sửa công việc trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sửa lại dự án khi thao tác sửa công việc trên Getfly 4.0

142 lượt xem
08/12/2021
Hướng dẫn xóa dự án công việc trên Getfly 4.0

Hướng dẫn xóa dự án công việc trên Getfly 4.0

152 lượt xem
04/11/2020
Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

529 lượt xem
05/05/2020
Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

583 lượt xem
30/03/2020
Cách quản lý công việc trên Getlfy

Cách quản lý công việc trên Getlfy

676 lượt xem
30/03/2020
Tôi đã tạo công việc cho vào dự án A thì tôi có thay đổi cho vào dự án khác được không?

Tôi đã tạo công việc cho vào dự án A thì tôi có thay đổi cho vào dự án khác được không?

7 lượt xem
28/03/2020
Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

671 lượt xem
20/12/2019
Cách lọc các công việc đã hoàn thành

Cách lọc các công việc đã hoàn thành

508 lượt xem
16/12/2019

Xem nhiều nhất