CÔNG VIỆC ĐÃ HỦY

Quản lý dự án - Công việc

536 lượt xem

2021-09-28 11:31:42

Để tìm 1 công việc đã hủy -> Vào 1 dự án công việc bất kỳ, thao tác trỏ chuột  tìm kiếm theo trạng thái Hủy Những cv đã hủy mà chưa đọc hết thông báo thì khi lọc tất cả trạng thái sẽ gồm những cv hủy


Còn nếu đã đọc hết tbao -> lọc tất cả trạng thái sẽ ưu tiên hiển thị những cv đang tiến hành vs đã hoàn thành 

Vì vậy anh/chị lọc theo điều kiện Trạng thái Hủy sẽ hiển thị đầy đủ những cv mà an/chị đã hủy 

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

5/5 (2 lượt)