Hướng dẫn tạo lịch hẹn nhắc gọi lại cho khách hàng

Quản lý dự án - Công việc

1060 lượt xem

2020-02-12 15:25:52

Để đặt lịch cho mình hoặc 1 tài khoản khác nhắc liên hệ lại cho khách hàng, anh/chị có thể tạo công việc, lịch hẹn cho mình hoặc cho tài khoản đó:

1- Tạo công việc từ trong chi tiết khách hàng đó:

- Tại màn hình chi tiết khách hàng -> Lịch hẹn -> Thêm công viêc 


- Điền tên công việc -> Chọn thời gian thực hiện công việc là thời gian cần liên hệ lại cho khách hàng -> chọn tên người thực hiện ( là mình hoặc tài khoản nhân viên cần nhắc lịch gọi lại) -> Thêm


2- Tạo công việc từ phần Công việc (F9):

- Vào Công việc (F9) -> Thêm công việc


- Điền tên công việc -> Chọn thời gian thực hiện công việc là thời gian cần liên hệ lại cho khách hàng -> chọn tên người thực hiện ( là mình hoặc tài khoản nhân viên cần nhắc lịch gọi lại) -> Thêm khách hàng liên quan -> Thêm


Sau khi anh/chị đã tạo được lịch hẹn nhắc liên hệ lại, đến ngày đă thiết lập khi tạo công việc, hệ thống sẽ có thông báo nhắc về lịch hẹn, công việc này. Thông báo gồm: Công việc "Tên công việc" đã đến ngày bắt đầu

Ngoài ra, anh/chị có  thể theo dõi các lịch hẹn, công việc cần liên hệ lại trong ngày/tuần/tháng của mình, tại mục Lịch hẹn:


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)