Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để thêm mới công việc trên hệ thống?

Để tạo mới công việc trên hệ thống có 2 cách, anh/chị có thể thực hiện như sau:Cách 1: Tại màn hình Khách hàng (F2) -> chọn khách hàng liên quan cần thêm ...

Quản lý dự án - Công việc

470 lượt xem

02/05/2019

Hướng dẫn tạo lịch hẹn nhắc gọi lại cho khách hàng

Để đặt lịch cho mình hoặc 1 tài khoản khác nhắc liên hệ lại cho khách hàng, anh/chị có thể tạo công việc, lịch hẹn cho mình hoặc cho tài khoản đó:1- Tạo ...

Quản lý dự án - Công việc

522 lượt xem

12/02/2020

Làm thế nào để tạo công việc cho 1 nhóm khách hàng?

Để tạo công việc cho 1 nhóm khách hàng, anh/chị thao tác như sau:- Tại giao diện Khách hàng -> lọc ra nhóm khách hàng cần tạo công việc -> Tích chọn tất ...

Khách hàng

273 lượt xem

16/02/2019