Tại sao tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự

Tại sao tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự

496 lượt xem
26/09/2019
Thêm mới sms báo lỗi quá giới hạn cho phép

Thêm mới sms báo lỗi quá giới hạn cho phép

462 lượt xem
26/08/2019
Tôi có 2 tài khoản của sms có tích hợp vào 1 hệ thống trên Getfly được không?

Tôi có 2 tài khoản của sms có tích hợp vào 1 hệ thống trên Getfly được không?

363 lượt xem
29/06/2019
Soạn tín nhắn sms chọn gửi luôn nhưng bị sai giờ gửi

Soạn tín nhắn sms chọn gửi luôn nhưng bị sai giờ gửi

417 lượt xem
12/04/2019
Tôi muốn gửi sms chúc mừng 8/3 thì làm như thế nào?

Tôi muốn gửi sms chúc mừng 8/3 thì làm như thế nào?

462 lượt xem
16/03/2019

Xem nhiều nhất