Xem nhiều nhất

 
Liên hệ lần cuối với khách hàng

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.Hệ thống GetFly CRM tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các trường ...

Khách hàng

1351 lượt xem

29/12/2017

Tag nhân viên mới vào bình luận KH nhưng nhân viên đó không nhận được thông báo

Khi có nhân viên mới, phải thêm nhân viên đó vào người xem khách hàng, sau khi được xem khách hàng thì ...

Khách hàng

489 lượt xem

29/12/2017

Các ô mới, tiếp cận, nóng, tiềm năng, mất, chốt, đừng quên có nghĩa là gì?

Mới, tiếp cận, nóng, tiềm năng, mất, chốt, đừng quên: là các trạng thái của khách hàng trong hành trình mua ...

Khách hàng

486 lượt xem

29/12/2017

Chức năng bảo mật thông tin khách hàng

- Bảo mật thông tin khách hàng chia thành 2 nhánh chức năng chính. 1. Chức năng khách hàng riêng tư Với chức năng này thì khi thêm mới một khách hàng có 2 tùy ...

Khách hàng

1470 lượt xem

29/12/2017

Ví dụ về Mối quan hệ khách hàng

Đối với trung tâm ngoại ngữ   Đối với nghành Bất động sản

Khách hàng

477 lượt xem

30/12/2017

Xoá đơn hàng - Khách hàng

Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được. Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng. Để xóa KH thì chị cũng phải có ...

Khách hàng

924 lượt xem

30/12/2017

Phân quyền theo dõi Khách hàng

Thay vì dùng quyền xem tất cả KH, anh/chị dùng quyền xem tất cả KH của phòng ban trực thuộc. Các KH không cần nhân viên quản lý thì chị cho 1 nhân viên thuộc ...

Khách hàng

589 lượt xem

30/12/2017

Một khách hàng đăng ký tham gia vào 2 chiến dịch khác nhau thì có bị sinh ra khách hàng mới ở màn hình F2 hay không

Với trường hợp trên, nếu khách hàng đã có trên hệ thống thì sẽ sinh ra khách hàng mới ở màn hình F2 ...

Khách hàng

437 lượt xem

03/01/2018

Hệ thống báo Trùng số điện thoại và email khi upload khách hàng

Khi upload khách hàng, hệ thống báo số điện thoại, email trùng là do các thông tin số điện thoại, email đã có ...

Khách hàng

522 lượt xem

03/01/2018