Phần Mới cập nhập trong mục Khách hàng (F2) dùng để làm gì?

Phần Mới cập nhập trong mục Khách hàng (F2) dùng để làm gì?

6 lượt xem
20/10/2022
Nếu đổi thông tin khách hàng thì thông tin khách ở đơn hàng, hợp đồng có đổi không? - Getfly 4.0

Nếu đổi thông tin khách hàng thì thông tin khách ở đơn hàng, hợp đồng có đổi không? - Getfly 4.0

5 lượt xem
21/09/2022
Cách lấy ID nhóm khách hàng trên hệ thống Getfly 4.0

Cách lấy ID nhóm khách hàng trên hệ thống Getfly 4.0

144 lượt xem
02/06/2022
Download khách hàng trên Getfly 4.0

Download khách hàng trên Getfly 4.0

39 lượt xem
10/08/2020
Lọc Các Khách Hàng Bị Trùng Số Điện Thoại Hoặc Email

Lọc Các Khách Hàng Bị Trùng Số Điện Thoại Hoặc Email

509 lượt xem
23/07/2020

Xem nhiều nhất