Làm thế nào để khôi phục khách hàng đã xóa?

Khách hàng

555 lượt xem

2020-07-23 13:40:44

Để khôi phục các khách hàng đã xóa, anh/chị thao tác như sau:

- Tại màn hình Khách hàng F2 -> Đã xóa


- Chọn các khách hàng cần khôi phục -> chọn Thao tác -> Khôi phục- LƯU Ý: Anh/chị được xem các khách hàng nào thì sẽ có thể khôi phục được các khách hàng đó

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)