Hướng dẫn kết nối ZNS trên giao diện Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn kết nối ZNS trên giao diện Getfly CRM 4.0

99 lượt xem
06/06/2022
Hướng dẫn kết nối Haravan đổ dữ liệu khách hàng và đơn hàng trên hệ thống Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn kết nối Haravan đổ dữ liệu khách hàng và đơn hàng trên hệ thống Getfly CRM 4.0

113 lượt xem
25/05/2022
Cách ghi nhận UTM qua Optinform

Cách ghi nhận UTM qua Optinform

66 lượt xem
28/10/2021
Hướng dẫn kết nối Google Form trên giao diện 4.0

Hướng dẫn kết nối Google Form trên giao diện 4.0

100 lượt xem
13/10/2021
Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

99 lượt xem
04/10/2021
Tổng hợp hướng dẫn Kết nối SMS

Tổng hợp hướng dẫn Kết nối SMS

139 lượt xem
20/07/2021
Tổng hợp hướng dẫn Kết nối Email - Giao vận

Tổng hợp hướng dẫn Kết nối Email - Giao vận

14 lượt xem
20/07/2021
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

56 lượt xem
20/07/2021
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI OMICALL VÀ GETFLY

61 lượt xem
14/07/2021

Xem nhiều nhất