Duyệt đơn hàng gửi sms cho khách hàng

Duyệt đơn hàng gửi sms cho khách hàng

461 lượt xem
11/01/2021
Hướng dẫn request logs cuộc gọi

Hướng dẫn request logs cuộc gọi

63 lượt xem
08/01/2021
Getfly có thể theo dõi nhật ký hoạt động của tài khoản nhân viên được không?

Getfly có thể theo dõi nhật ký hoạt động của tài khoản nhân viên được không?

511 lượt xem
11/12/2020
Auto khách hàng lần đầu vào CRM sẽ gửi sms thông báo thông tin người phụ trách khách hàng

Auto khách hàng lần đầu vào CRM sẽ gửi sms thông báo thông tin người phụ trách khách hàng

393 lượt xem
17/08/2020

Xem nhiều nhất