Duyệt đơn hàng gửi sms cho khách hàng

Hướng dẫn sử dụng

61 lượt xem

11/01/2021

Để gửi sms cho khách hàng khi duyệt đơn hàng, anh/chị có thể setup automation như sau:

- Vào Marketing => Marketing automation => Thêm mới => Bắt đầu ngay- Duyệt đơn hàng: lựa chọn các điều kiện liên quan


 Ví dụ: Giá trị đơn hàng > 0 thì anh/chị có thể setup như sau:


- Phần hệ quả gửi sms anh/chị setup nội dung tin nhắn muốn gửi đến cho khách hàng 


Sau khi setup xong anh/chị lưu lại auto và kích hoạt sử dụng.

LƯU Ý: auto sẽ chỉ áp dụng cho những đơn hàng nào được duyệt sau khi kích hoạt auto.

Chúc anh/chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan