Xem nhiều nhất

 
Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó

Phần này chị có thể tải bản tỷ lệ chuyển đổi xuống để xem đầy đủ thông tin hoạt động của nv hoặc click vào số đếm của ...

Thống kê Affiliate

469 lượt xem

30/12/2017

Download thống kê Affiliate

Bạn muốn Download thống kê Affiliate trước tiên bạn vào >KPI> thống kê Affiliate> sau đó bạn chọn các điều kiện lọc , có thể chọn lọc theo nhóm ...

Thống kê Affiliate

460 lượt xem

07/09/2018

Thống kê Affiliate ghi nhận theo thời gian nào?

Hiện tại trên hệ thống ở phần Thống kê Affiliate ghi nhận người giới thiệu tại thời gian tạo khách hàng mới đó. Vậy nên khi anh/chị xem báo cáo thống kê ...

Thống kê Affiliate

498 lượt xem

10/12/2018

Ghi nhận người giới thiệu khách hàng trên hệ thống như thế nào?

Hiện trên hệ thống có các cách để ghi nhận người giới thiệu khách hàng như sau:CÁCH 1:Khi thao tác thêm tay từng khách hàng:CÁCH 2:Khi upload khách hàng từ file ...

Thống kê Affiliate

489 lượt xem

06/05/2019

Hướng dẫn ghi nhận người giới thiệu khách hàng qua Opt-inform

Để ghi nhận người giới thiệu khách hàng  qua Opt-inform, anh/chị vào Opt-in Form đã tạo hoặc tạo mới Opt-in form ( Hướng  ...

Thống kê Affiliate

341 lượt xem

13/02/2020