Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó

Thống kê Affiliate

429 lượt xem

30/12/2017

Phần này chị có thể tải bản tỷ lệ chuyển đổi xuống để xem đầy đủ thông tin hoạt động của nv hoặc click vào số đếm của các mục để hiện danh sách nhé chị

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan