Hướng dẫn gửi sms cho tất cả khách hàng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn gửi sms cho tất cả khách hàng trên Getfly 4.0

46 lượt xem
26/05/2022
Sai lầm khi sử dụng SMS Marketing

Sai lầm khi sử dụng SMS Marketing

547 lượt xem
06/02/2020
Những trường hợp không gửi được sms.

Những trường hợp không gửi được sms.

731 lượt xem
31/12/2019
Tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự trên Getfly CRM 3.0

Tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự trên Getfly CRM 3.0

17 lượt xem
26/09/2019
Auto gửi SMS thông báo một nhóm khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng trên Getfly 3.0

Auto gửi SMS thông báo một nhóm khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng trên Getfly 3.0

15 lượt xem
19/09/2019
Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho trên giao diện Getfly 3.0

Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho trên giao diện Getfly 3.0

11 lượt xem
04/09/2019
Thêm mới sms báo lỗi quá giới hạn cho phép trên hệ thống Getfly 3.0

Thêm mới sms báo lỗi quá giới hạn cho phép trên hệ thống Getfly 3.0

16 lượt xem
26/08/2019
Quy trình automation gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi liệu trình còn lại trên giao diện Getfly 3.0

Quy trình automation gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi liệu trình còn lại trên giao diện Getfly 3.0

10 lượt xem
26/08/2019
Auto thanh toán đơn hàng gửi sms cho khách hàng trên giao diện Getfly 3.0

Auto thanh toán đơn hàng gửi sms cho khách hàng trên giao diện Getfly 3.0

14 lượt xem
24/08/2019
Auto gửi sms cho khách hàng đăng ký tour du lịch Getfly 3.0

Auto gửi sms cho khách hàng đăng ký tour du lịch

7 lượt xem
26/07/2019
Tôi muốn kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly 4.0

Tôi muốn kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly 4.0

21 lượt xem
27/06/2019

Xem nhiều nhất