Tôi muốn gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu thì làm thế nào?

Marketing - SMS Brandname

362 lượt xem

26/12/2019

Hướng dẫn cách gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu

- Tìm kiếm khách hàng có phát sinh doanh thu

 + Vào màn hình F2, chọn tìm kiếm nâng cao, điều kiện tìm kiếm là tổng doanh thu, nhập số tiền

 + Tạo bộ lọc với những khách hàng vừa tìm kiếm- Gửi sms cho các khách hàng có doanh thu

 + Vào F3, chọn sms marketing, nhấn thêm mới

 + Chọn bộ lọc vừa tạo, soạn nội dung sms, chọn thời gian gửi: có thể gửi ngay lập tức hoặc hẹn giờ theo mình tự cài đặt


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan