Tôi muốn gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu thì làm thế nào?

Marketing - SMS Brandname

901 lượt xem

2019-12-26 16:51:51

Hướng dẫn cách gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu

- Tìm kiếm khách hàng có phát sinh doanh thu

 + Vào màn hình F2, chọn tìm kiếm nâng cao, điều kiện tìm kiếm là tổng doanh thu, nhập số tiền

 + Tạo bộ lọc với những khách hàng vừa tìm kiếm- Gửi sms cho các khách hàng có doanh thu

 + Vào F3, chọn sms marketing, nhấn thêm mới

 + Chọn bộ lọc vừa tạo, soạn nội dung sms, chọn thời gian gửi: có thể gửi ngay lập tức hoặc hẹn giờ theo mình tự cài đặt


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)