Xem nhiều nhất

 
Cách tính doanh thu ở bảng tỉ lệ chuyển đổi

Cách tính doanh thu trong bảng tỉ lệ chuyển đổi ở KPI- Cứ khi tạo mới đơn hàng, doanh thu sẽ mặc định được tính trong bảng tỉ lệ chuyển đổi, không cần ...

KPI

196 lượt xem

28/03/2020

Lọc tìm kiếm doanh thu của các khách hàng cũ

Khách hàng cũ là những khách hàng đã có trên hệ thống trước đó và đã phát sinh đơn hàng trước đó.Để tìm kiếm doanh thu khách hàng cũ mới mua lại trong ...

Khách hàng

192 lượt xem

04/05/2020

Auto thay đổi nhóm khách hàng theo doanh thu

Yêu cầu: Tôi muốn hệ thống tự động thay đổi nhóm khách hàng theo từng bậc doanh thu khác nhauHướng dẫn:B1: Vào F3 marketing automation thêm mớiB2: Đặt tên quy ...

Marketing Automation

205 lượt xem

21/03/2020

Giải thích các khái niệm trong Quản lý đơn hàng

Chào anh/chị,Bài viết hôm nay sẽ giải thích rõ hơn về các khái niệm doanh thu, doanh số, đã thu trong kỳ, đã thanh toán,.... trong module Bán hàng (F4) trên hệ ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

334 lượt xem

15/01/2020

Tôi muốn gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu thì làm thế nào?

Hướng dẫn cách gửi sms cho tất cả khách hàng phát sinh doanh thu- Tìm kiếm khách hàng có phát sinh doanh thu + Vào màn hình F2, chọn tìm kiếm nâng cao, điều ...

Marketing - SMS Brandname

329 lượt xem

26/12/2019

Cách xem doanh thu các khách hàng không có nguồn trên hệ thống

Để xem doanh thu các khách hàng không có nguồn anh/chị có thể xem chi tiết ở phần KPI khách hàngAnh/chị có thể xem chi tiết thông tin đơn hàng và khách hàng ...

KPI

392 lượt xem

31/05/2019

Tại sao tôi không xem được biểu đồ tròn doanh thu theo nguồn của nhân viên?

Chào anh chịKhi anh chị vào phần KPI nhân viên, anh chị có thể xem được doanh thu của nhân viên nói chung cũng như biểu đồ doanh thu theo nguồn, theo ngành của ...

KPI

499 lượt xem

14/03/2019

Tôi muốn tìm kiếm khách hàng có doanh thu cao nhất

Để lọc được khách hàng có doanh thu cao nhất, anh/chị có thể truy cập vào màn hình danh sách khách hàng F2 có trường TỔNG DOANH THU ( có phần lọc hình tam giác ...

Khách hàng

299 lượt xem

13/02/2019

Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

Ở KPI phòng ban, khi anh/chị  xem doanh số của đơn hàng bán và doanh số của sản phẩm bán trong kỳ bị chênh lệch không bằng nhau:- Doanh thu ở đơn hàng bán ...

KPI

362 lượt xem

05/01/2019