Giải thích các khái niệm trong Quản lý đơn hàng

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

314 lượt xem

15/01/2020

Chào anh/chị,

Bài viết hôm nay sẽ giải thích rõ hơn về các khái niệm doanh thu, doanh số, đã thu trong kỳ, đã thanh toán,.... trong module Bán hàng (F4) trên hệ thống Getfly.

1, Doanh số (DS): Tổng giá trị của đơn hàng mà nhân viên đã tạo trong kỳ (chưa tính chiết khấu)

2, Doanh thu (DT): Tổng giá trị của đơn hàng mà nhân viên đã tạo trong kỳ (DT = DS - CK sản phẩm - CK đơn hàng)

3, Đã thanh toán (ĐTT) = Tổng thanh toán của các đơn hàng có ngày đặt hàng thuộc thời gian đã chọn (ĐTT = DT - CL)

4, Đã thu trong kỳ = Tổng số tiền thanh toán trong thời gian đã chọn của tất cả các đơn hàng từ trước đến nay

5, Còn lại (CL) = Số tiền còn lại cần thanh toán của các đơn hàng có ngày đặt hàng thuộc thời gian đã chọn (CL = DT - ĐTT)

6, Lợi nhuận = Tổng lợi nhuận của các đơn hàng

7, Lợi nhuận đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Số lượng x Giá vốn xuất kho bình quân cuối kỳ trước - CK sản phẩm - CK đơn hàng

Cám ơn anh chị đã theo dõi bài viết!

Chúc anh/chị một ngày làm việc vui vẻ!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan
Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không? Có thể lọc những khách hàng đã tạo mới từ trước và phát sinh đơn hàng trong tháng này được không?

<p>Có thể lọc những khách hàng mà công ty mình đã tạo mới từ một khoảng thời gian trước, tháng này phát sinh đơn hàng các bạn có thể thao tác như sau:</p><p>Bước 1: Vào khách hàng (F2) -&gt; Click vào ô tam giác cạnh thanh Tìm kiếm -&gt; Thời gian tạo khách hàng: Nhập khoảng thời gian tạo khách hàng.</p><p><img src="https://i.imgur.com/M8Y0PjZ.png" alt=""><br></p><br><p>Bước 2: Vào phần tìm kiếm nâng cao -&gt; Chọn Hình thức mua hàng: Đã mua -&gt; Thời gian mua hàng: chọn tháng này</p><p><img src="https://i.imgur.com/1u09oIK.png" alt=""><br></p><br><p><img src="https://i.imgur.com/dU6YuOE.png" alt=""><br></p><p><br></p><p>Cám ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!</p><br>