Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

KPI

380 lượt xem

05/01/2019

Ở KPI phòng ban, khi anh/chị  xem doanh số của đơn hàng bán và doanh số của sản phẩm bán trong kỳ bị chênh lệch không bằng nhau:


- Doanh thu ở đơn hàng bán là: 5.400.000

- Doanh thu ở sản phẩm bán trong kỳ là: 6.000.000

=> Con số bị chênh lệch là 600.000

Anh/chị vui lòng kiểm tra lại ở chi tiết đơn hàng bán đó, có phần chiết khấu đơn hàng là 600.000


- Đơn hàng bạn: doanh thu bao gồm chiếu khấu đơn hàng

- Sản phẩm bán trong kỳ: doanh thu không bao gồm chiết khấu của đơn hàng

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan