Xem nhiều nhất

 
Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

Ở KPI phòng ban, khi anh/chị  xem doanh số của đơn hàng bán và doanh số của sản phẩm bán trong kỳ bị chênh lệch không bằng nhau:- Doanh thu ở đơn hàng bán ...

KPI

362 lượt xem

05/01/2019