Xem nhiều nhất

 
Phiếu kiểm kho đã được duyệt nhưng số lượng trong kho không thay đổi

Phiếu kiểm kho chỉ là biên bản, không làm thay đổi số lượng kho. Sau khi duyệt phiếu kiểm kho, phải tạo phiếu nhập kho, xuất kho tương ...

Kho

540 lượt xem

29/12/2017

Khi nào sản phầm trong kho bị trừ đi

Tạo đơn hàng ở facebook page có tích hợp với tính năng bán lẻ ==> chỉ cần tạo đơn hàng thì hệ thống sẽ tự trừ ...

Kho

600 lượt xem

08/01/2018

Sản phẩm là quà tặng có bị tính vào chi phí để tính lợi nhuận không?

Sản phẩm là quà tặng có qua xuất kho sẽ bị tính giá vốn và tính lợi nhuận như sản phẩm bán bình thường.Lưu ý: Sản phẩm quà tặng được hiểu là bán ...

Kho

536 lượt xem

29/01/2018

Không xuất kho được

Để chọn được kho khi xuất kho, anh chị phải là người liên quan trong kho>> Báo admin thêm là người liên quan trong kho

Kho

565 lượt xem

29/01/2018

Tại sao đã phân quyền kho mà nhân viên không xuất kho được

Để nhân viên thao tác xuất kho được trên GetFly:trước tiên cần có quyền xuất kho:Và phải là người liên quan trong kho đó mới có thể thao tác xuất kho được

Kho

449 lượt xem

21/07/2018

Tại sao tôi tìm các đơn hàng theo kho lại không thấy thống kê đầy đủ?

Hỏi :Tôi có 10 đơn hàng được nhập đủ thông tin ở trường kho trong chi tiết đơn hàng khi thêm mới, nhưng khi lọc lại chỉ có 2 đơn được thống kê ra, tại ...

Kho

626 lượt xem

24/07/2018

Khi tạo 1 đơn hàng thì em không thể chọn được kho để tạo đơn hàng mà em đã được phân quyền kho rồi

- Để thao tác xuất hàng được ở KHO bạn cần có:+ Phân quyền xuất kho+ Là Người tham gia liên quan trong kho đó

Kho

547 lượt xem

06/10/2018

Cách nhập/xuất kho theo đơn hàng

Đơn hàng sẽ có 2 loại là đơn hàng bán và đơn hàng mua- Đơn hàng bán: là đơn hàng mình bán ra cho khách, nên bán xong sẽ phải xuất hàng- Đơn hàng nhập: là ...

Kho

828 lượt xem

10/10/2018

Nhập tồn kho tại điểm bán

Tồn kho tại điểm bán là số lượng hàng chưa bán tại mỗi đại lý hoặc cửa hàng.Để nhập tồn kho tại điểm bán, anh chị làm như sau:Bước 1: Vào chi tiết ...

Kho

631 lượt xem

11/10/2018