Công thức tính giá xuất kho trên Getfly

Đơn giá xuất kho bình quân trong kì của một loại sản phẩm

330 lượt xem
20/03/2023
Quy trình duyệt kho trên hệ thống Getfly 4.0

Quy trình duyệt kho trên hệ thống Getfly 4.0

148 lượt xem
13/05/2022
Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

0 lượt xem
20/10/2021
Hướng dẫn nhập kho thông qua đơn hàng mua

Hướng dẫn nhập kho thông qua đơn hàng mua

289 lượt xem
30/12/2019
Thẻ kho hiển thị những gì? - Getfly 4.0

Thẻ kho hiển thị những gì? - Getfly 4.0

108 lượt xem
27/06/2019
Công thức tính tồn kho khả dụng trên Getfly 4.0

Công thức tính tồn kho khả dụng.

524 lượt xem
26/04/2019
Ngày trên phiếu chuyển kho phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất kho không vậy?

ngày trên phiếu chuyển kho phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất kho không vậy?

687 lượt xem
13/02/2019
TẠI SAO TÔI CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG PHIẾU XUẤT KHO BỊ HỦY

TẠI SAO TÔI CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG PHIẾU XUẤT KHO BỊ HỦY

820 lượt xem
27/12/2018
Không xuất kho được

.

7 lượt xem
29/01/2018

Xem nhiều nhất