Quy trình duyệt kho trên hệ thống Getfly 4.0

Quy trình duyệt kho trên hệ thống Getfly 4.0

105 lượt xem
13/05/2022
Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

320 lượt xem
20/10/2021
Hướng dẫn nhập kho thông qua đơn hàng mua

Hướng dẫn nhập kho thông qua đơn hàng mua

14 lượt xem
30/12/2019
Thẻ kho hiển thị những gì? - Getfly 4.0

Thẻ kho hiển thị những gì?

136 lượt xem
27/06/2019
Công thức tính tồn kho khả dụng trên Getfly 4.0

Công thức tính tồn kho khả dụng.

169 lượt xem
26/04/2019
Tại sao tôi là thủ kho nhưng khi tạo phiếu xuất kho không chọn được kho ấy 3.0

Tại sao tôi là thủ kho nhưng khi tạo phiếu xuất kho không chọn được kho ấy 3.0

71 lượt xem
28/02/2019
Ngày trên phiếu chuyển kho phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất kho không vậy?

ngày trên phiếu chuyển kho phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất kho không vậy?

491 lượt xem
13/02/2019
TẠI SAO TÔI CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG PHIẾU XUẤT KHO BỊ HỦY

TẠI SAO TÔI CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG PHIẾU XUẤT KHO BỊ HỦY

542 lượt xem
27/12/2018
Không xuất kho được

.

7 lượt xem
29/01/2018

Xem nhiều nhất