Công thức tính giá xuất kho trên Getfly

Kho

363 lượt xem

2023-03-20 09:22:57

 

Chào anh/chị, đơn giá xuất kho bình quân trong kì của một loại sản phẩm được tính bằng công thức sau:

Đơn giá xuất kho bình quân trong kì của một loại sản phẩm = (Giá trị hàng tồn đầu kì+ Giá trị hàng nhập trong kì) / ( Số lượng hàng tồn đầu kì+ Số lượng hàng nhập trong kì) 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Tô Thị Lan Hương

0/5 (0 lượt)