Quy trình duyệt đơn hàng, báo giá, hợp đồng và kho trong hệ thống Getfly 4.0

Bán hàng

557 lượt xem

2022-05-12 04:44:33

 

Chào anh/chị, để có thể sử dụng được quy trình duyệt đơn hàng, báo giá, hợp đồng, kho trên hệ thống Getfly, anh/chi có thể thao tác như sau:

1, Quy trình Duyệt Đơn hàng, Báo giá, Kho:

Anh/chị Admin vào phần Cài đặt --> Cấu hình hệ thống --> CRM --> Quy trình duyệt -->Màn hình sẽ hiện ra: Các quy tình duyệt của đơn hàng, báo giá, kho. Muốn sử dụng quy trình nào thì bật quy trình đó lên

P/s: Ngoài ra anh/chị có thể lựa chọn "Không cho phép chỉnh sửa đơn hàng khi đã duyệt"

 

 

Phân quyền duyệt đơn hàng, báo giá, kho cho nhân viên: 
+ Với Quyền duyệt đơn hàng, báo giá: Anh/chị vào Phân quyền --> chọn Nhóm quyền mà anh/chị muốn nhân viên trong nhóm đó duyệt được đơn hàng, báo giá --> Tích quyền Duyệt đơn hàng, báo giá.

 

 

+ Với Quyền duyệt kho: Khi bật xong quy trình Duyệt kho, mặc định " Thủ kho" sẽ là người duyệt kho. Để chuyển người duyệt kho thành nhân viên khác hoặc thêm các bước duyệt kho khác, Anh/chị thao tác: Vào phần Kho --> Chọn Kho cần thay đổi --> Chọn nút sửa --> Ở đây Anh/chị có thể thêm bước duyệt kho hoặc đổi người duyệt kho khác.

 

 

2, Quy trình Duyệt Hợp đồng:

Anh. Chị Amin vào phần Cài đặt --> Cấu hình hệ thống --> Thiết lập quy trình --> Quy trình Hợp đồng 
--> Thêm các bước duyệt Hợp đồng mà Anh/ chị muốn. Nếu bước duyệt nào cần tải file lên hoặc thêm thông tin, Anh/ chị có thể nhấn vào phần “ Thêm thông tin” ở phần Thông tin bổ sung.


 

Phân quyền duyệt Hợp đồng cho nhân viên:

Dù đã thêm nhân viên vào quy trình duyệt hợp đồng nhưng nếu như không có quyền duyệt hợp đồng thì vẫn không thể duyệt Hợp đồng được. Để có quyền này, Anh/chị vào Phân quyền --> chọn Nhóm quyền mà anh/chị muốn nhân viên trong nhóm đó duyệt được  Hợp đồng --> Tích quyền Duyệt Hợp đồng 

 

 

3, Lưu ý:

Anh/chị lưu ý: Ai có quyền duyệt đơn hàng (không có quyền xem tất cả đơn hàng) thì có thể tạo được đơn hàng cho các bạn thuộc phòng ban của mình và cũng sẽ xem được các đơn hàng mà người thực hiện là các bạn thuộc phòng ban của mình trực thuộc anh/chị nhé!

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)