Xem nhiều nhất

 
Getfly - Cập nhật tính năng mới phiên bản v4.0.19 ngày 04.03.2021

Version: 4.0.19Thời gian dự kiến cập nhật: 04/03/2021A. Tính năng mới:1. Bổ sung trường danh xưng trong liên hệ:Bổ sung một ô để nhập trường danh xưng.Bổ sung ...

Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp bao gồm ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

153 lượt xem

18/01/2021

Cách thay đổi liên hệ lần cuối với khách hàng 4.0

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.Hệ thống Getfly CRM 4.0  tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các ...

Khách hàng

207 lượt xem

07/07/2020

Hướng dẫn sử dụng tính năng Webhook phiên bản 4.0

Lợi ích của Webhook:Webhook giúp các các doanh nghiệp có thể kết nối giữa Getfly và các phần mềm khác đơn giản hơn.1. Vậy webhook là gì?Webhook là tính năng cho ...

Tích hợp hệ thống

312 lượt xem

08/05/2020

Lọc Các Khách Hàng Bị Trùng Số Điện Thoại Hoặc Email

Trong quá trình chuẩn bị hệ thống, anh/chị không để check trùng số điện thoại hay email dẫn đến có danh sách 1 loạt các khách hàng bị trùng. Giờ khi anh/chị ...

Khách hàng

223 lượt xem

23/07/2020