Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

Tài chính - Kế toán

1378 lượt xem

2021-01-18 14:58:44Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp như mua hàng/ bán hàng/ thu tiền/ chi tiền ….

Ví dụ: Thu tiền mặt từ việc bán Hàng hóa

ð Đây là 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh , trong đó đối tượng kế toán là tiền mặt và doanh thu bán hàng

Trên số sách kế toán thay vì ghi đầy đủ tên cho từng đối tượng kế toán. Ta dùng các số hiệu tài khoản để mã hóa cho các đối tượng kế toán riệng biệt này

Với đối tượng kế toán:

-         Tiền mặt – mã hóa bởi số hiệu: TK 111

-         Doanh thu bán hàng – mã hóa bởi số hiệu: TK 511

Các loại tài khoản kế toán thường được sử dụng trong Doanh nghiệp thực tế:


ð Trên hệ thống Getfly hỗ trợ anh/ chị có thể tự tùy biến xây dựng danh mục tài khoản kế toán phù hợp với quy mô, đặc điểm quản lý và sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.


Lưu ý:

-         Khi thiết lập hệ thống Tài khoản trên hệ thống Getfly, Doanh nghiệp cần tuân thủ đúng bảng hệ thống Tài khoản kế toán bắt buộc được quy định theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Theo đó, Doanh nghiệp được phép thiết kế các tài khoản cấp 2, cấp 3, … chưa quy định trong hệ thống tài khoản kế toán sao cho phù hợp với quy mô, đặc điểm quản lý và Sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp từ đó xây dựng hệ thống tài khoản kế toán nội bộ sử dụng đặc thù cho doanh nghiệp

-         Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng những tài khoản nào thì trong Danh mục hệ thống Tài khoản thực hiện tại Doanh nghiệp cần tập hợp được tất cả các Tài khoản kế toán đó.

-         Ngoài danh mục tài khoản do Nhà nước quy định, tùy thuôc vào yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp mà có thể bổ sung chi tiết cho từng tài khoản … mục đích là phục vụ cho công tác hạch toán kế toán được chính xác và chi tiết.

Tham khảo:

1.      Bảng hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (Áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

2.      Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Để xậy dựng danh mục tài khoản kế toán trên Getfly, anh/ chị vào mục Cài Đặt => chọn tài chính kế toánTại đây anh/ chị chọn   để tạo hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp mình.Tiếp theo click 


(1)  Thêm mới các tài khoản kế toán.

(2)  Tên tài khoản kế toán.

(3)  Mô tả cho tài khoản kế toán.

(4)  Chọn loại tài khoản dư nợ, hay dư có hoặc tài khoản lưỡng tính.

(5)  Tạo thêm tài khoản con thuộc danh mục tài khoản to

Ví dụ:

Trong danh mục

Tài khoản 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước, thì có tài khoản con

3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp.

(6)  Xóa tài khoản kế toán

Sau đó anh/ chị click   để hoàn tất

HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)