Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp bao gồm ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

72 lượt xem

18/01/2021

Tổng quan phần Tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0

Tổng quan phần Tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0 Với mục tiêu đơn giản hóa quá trình kế toán trong Doanh nghiệp SME, Getfly đã nâng cấp Module quản lý tài ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

75 lượt xem

09/01/2021

Tôi muốn thêm mới tài khoản nhân viên thì làm thế nào?

Anh/chị muốn thêm user thì trước hết mình phải được phân quyền để làm điều này đã. Khi đã được phân quyền, anh/chị làm theo các thao tác sau:Ở giao ...

Tại sao khi tôi tạo thêm account trên hệ thống lại báo Tên đăng nhập đã tồn tạ

Khi anh/chị thêm mới 1 tài khoản trên hệ thống thấy báo là "Tên đăng nhập đã tồn tại", tuy nhiên, tìm trong danh sách "Quản lý người dùng" thì không thấy có. ...