Cách xóa hàng loạt email trên hệ thống

Cách xóa hàng loạt email trên hệ thống

196 lượt xem
02/08/2023
Dách sách các bên email marketing có thể kết nối vào Getfly 4.0

Dách sách các bên email marketing có thể kết nối vào Getfly 4.0

273 lượt xem
23/06/2023
Hướng dẫn gắn link vào hình ảnh trong email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn gắn link vào hình ảnh trong email trên Getfly 4.0

247 lượt xem
19/05/2023
Cách cài đặt để gửi được email từ mail cá nhân khi cấu hình mail Gsuite

Cách cài đặt để gửi được email từ mail cá nhân khi cấu hình mail Gsuite

334 lượt xem
07/04/2023
Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

513 lượt xem
22/08/2022
Bài viết hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM trên giao diện 4.0

Bài viết hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM trên giao diện 4.0

707 lượt xem
15/06/2022
Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

12 lượt xem
10/05/2022
Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

1052 lượt xem
04/10/2021
Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

746 lượt xem
29/10/2020
Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

871 lượt xem
13/10/2020
Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

478 lượt xem
13/10/2020
Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 4.0

1062 lượt xem
07/09/2020
Làm thế nào để đính kèm file trong email

Làm thế nào để đính kèm file trong email

761 lượt xem
13/08/2020
Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

921 lượt xem
07/07/2020

Xem nhiều nhất