Xem nhiều nhất

 
Tôi muốn khi khách hàng đăng ký Opt-In form tôi sẽ gửi email cho khách hàng

1. Truy cập menu Marketing Automation 2. Tạo Thêm mới hành động 3. Tại cột bên trái chọn Nếu - Khách hàng lần đầu vào CRM Hoặc Khách hàng được ...

Marketing - Email

399 lượt xem

29/12/2017

Getfly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing nào?

Hiện tại Getfly có thể kết nối được các nhà cung cấp Mail sau:1- Mail Maraz: https://maraz.io/2- Mail Linex3- Gmail : https://www.google.com/intl/vi/gmail/about/#4- Mail ...

Marketing - Email

1468 lượt xem

29/12/2017

Tại sao mình chọn gửi ngay nhưng email chưa gửi

chưa gửi hàng loạt thế này có khả năng cao là sai cấu hình mail

Marketing - Email

379 lượt xem

30/12/2017

Cấu hình Email Marketing như thế nào

Google Amazon SES Sendgrid MailGun Maildrill (Bổ xung)

Marketing - Email

784 lượt xem

30/12/2017

Template email có chia thành nhóm được không?

Không phân chia được

Marketing - Email

455 lượt xem

30/12/2017

Kinh nghiệm trong gửi email marketing bằng getfly

Slide hướng dẫn automaton  https://www.slideshare.net/oDuyMinh/marketing-automation-kin-thc-nn-tng-o-to-ni-b-getfly   Hi Thanh, với mailgun, thời gian đầu mới ...

Marketing - Email

898 lượt xem

30/12/2017

Cách upload mẫu email template bằng file html

Để thêm mẫu email template lên hệ thống anh chị thao tác như sau: click vào  Marketing (f3)-> Emailmarketing-> Templates -> Thêm -> Tải lên ...

Marketing - Email

794 lượt xem

04/01/2018

Tại sao đã sử dụng GetFly vẫn phải mua thêm dịch vụ mail bên ngoài

Getfly là Công cụ gửi email, để gửi thì cần có server gửi email, các bạn cần đăng ký các dịch vụ này để gửi email đi ...

Marketing - Email

353 lượt xem

04/01/2018

Email gửi đi,khi KH trả lời có thể mở trên GetFly được hay không?

GetFly là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, có chức năng gửi email marketing, nhưng không phải phần mềm quản lý email nên ...

Marketing - Email

439 lượt xem

04/01/2018