Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

151 lượt xem
22/08/2022
Bài viết hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM trên giao diện 4.0

Bài viết hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM trên giao diện 4.0

301 lượt xem
15/06/2022
Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

610 lượt xem
25/05/2022
Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

12 lượt xem
10/05/2022
Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

184 lượt xem
04/10/2021
Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

492 lượt xem
29/10/2020
Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

567 lượt xem
13/10/2020
Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

208 lượt xem
13/10/2020
Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 4.0

274 lượt xem
07/09/2020
Làm thế nào để đính kèm file trong email

Làm thế nào để đính kèm file trong email

456 lượt xem
13/08/2020
Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

580 lượt xem
07/07/2020
Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

467 lượt xem
08/05/2020
Cách chèn ảnh vào chữ ký email

Cách chèn ảnh vào chữ ký email

573 lượt xem
09/04/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

631 lượt xem
29/03/2020

Xem nhiều nhất