Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

270 lượt xem
29/10/2020
Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

Cách chèn ảnh khi gửi email trên hệ thống Getlly

191 lượt xem
13/10/2020
Cách upload mẫu email template bằng file html

Cách upload mẫu email template bằng file html

196 lượt xem
13/10/2020
Làm thế nào để đính kèm file trong email

Làm thế nào để đính kèm file trong email

240 lượt xem
13/08/2020
Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

316 lượt xem
07/07/2020
Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

339 lượt xem
01/07/2020
Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

292 lượt xem
08/05/2020
Cách chèn ảnh vào chữ ký email

Cách chèn ảnh vào chữ ký email

395 lượt xem
09/04/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

436 lượt xem
29/03/2020

Xem nhiều nhất